ACV en femma lanceren www.ikstopmetstrijken.be in strijd tegen loonkloof

{$items.title}

Vrouwen zijn het beu, mannen krijgen strijkles

Brussel, 16 maart 2011. Vrouwen verdienen gemiddeld 21% minder dan mannen. De moeilijke combinatie van werk en gezin blijkt veel vrouwen de das om te doen. Hierdoor werken ze vaker deeltijds en onderbreken ze vaker hun loopbaan. ACV en Femma willen hier iets aan doen en roepen alle vrouwen op om te stoppen met strijken tot de loonkloof gedicht is. Daarom lanceren ze de website  ikstopmetstrijken.be  om mannen te leren strijken. Woensdag 16 maart tussen 8 en 9 wordt op het plein voor Station Noord in Brussel een strijkworkshop gegeven. Bruno De Lille, Brussels staatssecretaris voor onder meer gelijke kansen beloofde even te komen strijken.

Op de website  is te zien hoe Leen, een typische Vlaamse vrouw, het beu is om altijd op te draaien voor de strijk. In enkele amusante instructiefilmpjes leert ze 'hare Mark' hoe hij het zelf kan doen. Eerst een zakdoek, daarna een jeansbroek en ten slotte een hemd. De achterliggende boodschap is duidelijk: als mannen en vrouwen de huishoudelijke taken beter verdelen, hebben beiden meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Vrouwen moeten dit jaar tot midden maart werken om evenveel te verdienen als hun mannelijke collega’s in 2010. Daar zijn verschillende redenen voor. Vrouwen werken vaak in minder betaalde sectoren en oefenen beroepen uit die ondergewaardeerd zijn. Voorts zijn er onverklaarbare verschillen. Maar een van de belangrijkste oorzaken is dat vrouwen vaker deeltijds werken. In het Vlaams Gewest is meer dan 4 op 5 deeltijdwerkers een vrouw. De motivatie om minder te gaan werken is vaak de moeilijke combinatie arbeid en gezin. Mannen nemen immers nog steeds minder zorg- en huishoudelijke taken voor hun rekening. Zo presteren vrouwen 10 uur per week in het huishouden, mannen 4,5 uur.

Naast een rechtstreeks effect heeft minder werken en ook het opnemen van thematische verloven een onrechtstreeks effect op het loon van vrouwen. Door een stapje terug te zetten, bouwen ze minder anciënniteit op, krijgen ze minder opleidingskansen, groeien ze minder vaak door naar een hogere functie…

Goed nieuws is dat het aantal mannen dat ouderschapsverlof neemt in stijgende lijn gaat: 18 % in 2008, 20 % in 2009 (bron: onderzoek CM Midden-Vlaanderen bij 1 000 Vlamingen naar hun vrijetijdsbesteding). Maar nog steeds nemen vrouwen het leeuwendeel van dit verlof voor hun rekening.

Er is dus nog een lange weg te gaan. Om de loonkloof verder te dichten, willen ACV en Femma de specifieke oorzaken van deeltijds werk aanpakken. Beide organisaties pleiten voor maatregelen die ervoor zorgen dat mannen en vrouwen de combinatie tussen arbeid en gezin evenwichtiger verdelen. De concrete eisen voor beleidsmakers zijn:

  • vaderschapsverlof verplicht maken en uitbreiden tot 15 dagen
  • een kwalitatief stelsel/pakket van thematische verloven dat tegemoet komt aan de noden van mannen en vrouwen
  • mannen en vrouwen stimuleren om thematisch verlof (zoals ouderschapsverlof) op een gelijkmatige basis op te nemen
  • sensibiliseringscampagnes opzetten om het combinatiemodel te promoten. Goede voorbeelden werken inspirerend om rolpatronen te doorbreken (vb. strijkende mannen op televisie)
  • cijfermatig vastleggen welke wijzigingen er zijn in zichtbare gedragspatronen
  • werknemers en werkgevers sensibiliseren over het gebruik van verlofregelingen met oog op de voordelen en gevolgen hiervan
  • bedrijven aanmoedigen om gezins- en zorgvriendelijke maatregelen te treffen. Bedrijven stimuleren om hun bedrijfscultuur onder de loep te nemen aan de hand van een checklist: wordt er vergaderd op gezinsvriendelijke uren? Kunnen mannen en vrouwen gelijkmatig gebruik maken van thematische verloven? Aandacht voor gezinsvriendelijke flexibiliteit. Krijgen werknemers hulp bij het zoeken naar kinderopvang?
  • 10.000 extra plaatsen in de gesubsidieerde kinderopvang creëren, zodat iedereen toegang heeft tot betaalbare en kwalitatieve kinderopvang.

Reageer