Actie voor meer geboorteverlof

{$items.title}

Op zondag 19 november voeren de Vrouwenraad en Hart Boven Hard actie om het geboorteverlof voor de partner uit te breiden naar 20 dagen zonder inkomensverlies, ook voor zelfstandigen.

Het is niet toevallig dat de actie valt op Internationale Mannendag. Ook mannen lijden onder stereotypen. Binnen onze maatschappij bestaan er bepaalde idealen over hoe mannen zich dienen te gedragen. Wijk je van die idealen af, dan ben je volgens sommigen geen ‘echte man’. 

Wanneer het over werk en zorg gaat dan speelt het stereotype van de kostwinner veel mannen parten. Van mannen verwachten we dat ze ambitieus zijn en ten volle voor hun carrière gaan. Tijdelijk een stapje terugzetten van de arbeidsmarkt om voor de kinderen te zorgen, past niet direct bij dat beeld van mannelijkheid. Na de geboorte van een kind vinden we het normaal dat de moeder een tijd thuis is om voor haar kind te zorgen en er een band met smeden. Kersverse vaders gunnen we dit veel minder, aangezien mannelijke werknemers slechts recht hebben op 10 dagen geboorteverlof en zelfstandige mannen geen recht hebben op geboorteverlof.

Femma vindt dit onrechtvaardig en ondersteunt dan ook de actie van de Vrouwenraad en Hart Boven Hard in Brussel. De verlenging van het geboorteverlof is namelijk ook één van de maatregelen die wij voorstellen in ons dossier combinatie arbeid en zorg.

Afspraak zondagnamiddag 19 november  om 15u aan het Centraal Station in Brussel. Meer info op : http://www.hartbovenhard.be/geboorteverlof/

Indien je zondag niet vrij bent, kan je je steun betuigen door de petitie  ‘Geef papa’s en meemoeders 20 dagen geboorteverlof’ te ondertekenen.

Reageer