Abortus op de maatschappelijke agenda

{$items.title}

Ierland kent één van de strengste abortuswetten in Europa. Abortus is alleen toegelaten wanneer het leven van de vrouw ernstig gevaar loopt. Vrijdag 25 mei spreken de Ieren zich uit over een versoepeling van de abortuswetgeving. Ook in België ligt het voorstel op tafel om onze abortuswet, die veel soepelder is dan de Ierse, te hervormen.

Iers referendum
Op 25 mei spreken de Ieren zich via een referendum uit over het versoepelen van hun abortuswet. De vraag is of ‘het achtste amendement’ teruggeschroefd moet worden of niet. Het achtste amendement van de Ierse grondwet stelt dat de rechten van het ongeboren kind even groot zijn als die van de zwangere vrouw. Dat maakt abortus illegaal, tenzij een arts vaststelt dat het leven van de vrouw ernstig in gevaar is. Dus ook na incest, verkrachting en bij zware afwijkingen aan de foetus blijft abortus illegaal. Op een illegale abortus staat in Ierland een maximale gevangenisstraf van veertien jaar.

Deze strenge wetgeving zorgt ervoor dat jaarlijks duizenden vrouwen naar het buitenland reizen om een abortus te ondergaan, of zelf abortuspillen bestellen via het internet en die zonder medische begeleiding in te nemen. Ierse vrouwen krijgen dus niet de medische en psychologische bijstand die zo’n ingreep veronderstelt. Ierland werd daarvoor al op de vingers getikt door het Comité voor Mensenrechten van de VN. Het  stelde dat de Ierse abortuswet vrouwen wreed, onmenselijk en vernederend behandelt.

Indien het ja-kamp het haalt, stelt de Ierse regering waarschijnlijk voor om abortus toe te laten gedurende de eerste twaalf weken van de zwangerschap.

UPDATE: Tijdens het referendum stemde 66,4 procent van de Ieren voor een versoepeling van de grondwet. Dit heeft als gevolg dat de Ierse regering tegen eind dit jaar wetten zal stemmen die abortus in de eerste twaalf weken van de zwangerschap legaal maakt.

Belgische discussie.

Die regeling komt overeen met de huidige Belgische wetgeving. In België kwam er in 1990, na decennia feministische strijd, een wettelijke regeling voor zwangerschapsonderbreking. Hoewel abortus in de strafwet bleef staan, werd het onder bepaalde voorwaarden niet meer gezien als een strafbaar feit:

  • De termijn voor abortus ligt op 12 weken zwangerschap (of 14 weken na de laatste menstruatie). De vrouw dient ook te verklaren dat ze zich in een noodsituatie bevindt. De wet zelf omschrijft de noodsituaties niet, maar laat hierbij de beslissing bij de vrouw.
  • Bovendien is er een wettelijke wachttijd van zes dagen na het eerste consult voor de abortus mag uitgevoerd worden.
  • Wie na 12 weken een abortus wil uitvoeren, kan dit alleen indien het kind geboren zal worden met een ongeneeslijke afwijking of als de zwangerschap een gevaar betekent voor het leven van de vrouw. 

Verschillende stemmen vanuit de politiek en het middenveld vragen nu om de abortuswet te versoepelen. Ze pleiten ervoor om abortus uit het strafwetboek te halen. Abortus moet volgens hen als een medische ingreep beschouwd worden en niet als een misdrijf. Daarnaast moeten de voorwaarden versoepeld worden. De maximale termijn van 12 weken en de zes dagen verplichte bedenktijd, maken dat het voor sommige vrouwen een race tegen de klok is, wanneer ze pas laat de zwangerschap ontdekken. Als gevolg daarvan trekken jaarlijks 500 Belgische vrouwen richting Nederland, waar abortus toegelaten is tot 24 weken (in praktijk hanteren artsen 22 weken als grens). Die Belgische vrouwen hebben echter geen recht op een terugbetaling door het Riziv en de nodige nazorg.

Politieke partijen, zoals sp.a, Ecolo-Groen, PS, DéFI, PVDA en Open Vld hebben wetsvoorstellen ingediend om abortus uit de strafwet te halen, de bedenktijd te verkorten en de termijn binnen dewelke abortus toegelaten is, te verlengen. Meerderheidspartijen CD&V en N-VA en MR zijn terughoudender en vinden een debat momenteel niet opportuun.

Voorlopig zijn de politieke partijen overeengekomen om hoorzittingen met experten te organiseren.  De Kamercommissie Justitie maakt op 13 juni een stand van zaken in het dossier op. Wordt dus vervolgd.

Ook binnen Femma is er steeds heel wat discussie geweest over abortus en de abortuswet. In 2010 werd een standpunt goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Zowel de verlenging van de wettelijke termijn als de verkorting van de bedenktijd moeten bespreekbaar zijn. Bovendien onderschrijven we de vraag om de nationale evaluatiecommissie, die sinds 2012 niet meer samenkwam, nieuw leven in te blazen. Wil je graag het volledige dossier nalezen, dan kan je een mailtje sturen naar jeroen.lievens@femma.be.

Reacties

Vandersteegen MIrèse schreef

Ik volg het graag en hoop dat het uit de strafwet gehaald wordt en dat de wettelijke termijn verlengd wordt. Problemen naar het buitenland uitvoeren is schijnheilig en België onwaardig.

VAN WAEYENBERGH LOUISE schreef

Ik sluit mij aan bij de reactie van Vandersteegen M.

Mevrouw A. Swierstra schreef

Ik ben het volledig eens met mevrouw Vandersteegen. Overigens ben ik benieuwd naar het aantal mannen dat tegen abortus is en de reden ervan. Zij weten niet wat het is om überhaupt gewild/ongewild in verwachting te zijn. Dus lijkt het mij moeilijk dat zij daar echt over kunnen oordelen. Het moet sowieso uit het strafboek gehaald worden.

Reageer