2020: Geen 40% vrouwen in Europese besturen

Europa en quota

Brussel, 14 november 2012. Bij gelijke kwalificatie moet er voor een vrouw gekozen worden. Dit is, in een notendop, wat er overblijft van het quotavoorstel van Europees Commissaris Viviane Reding. Het (afdwingbare) quotum van 40% vrouwen tegen 2020 in de bestuursraden van beursgenoteerde bedrijven (en 2018 voor overheidsbedrijven) is niet meer dan een streefdoel geworden. Een streefdoel waarvan Femma zeker is dat het niet gehaald zal worden.

Uit het ‘Women Matter 2010 rapport’ (Mc Kinsey&Company) blijkt dat bedrijven met een meer evenwichtige sekseverdeling aan de top (minstens 30% vrouwen) beter presteren. De onderzochte topbedrijven met de meest genderdiverse samenstelling van de raad van bestuur gebruikten hun eigen vermogen gemiddeld 41% meer winstgevend dan topbedrijven met geen enkele vrouw in het bestuur. Ze boekten zelfs een gemiddeld 56% groter bedrijfsresultaat. Steeds meer mensen raken ervan overtuigd dat diversiteit een meerwaarde is. Ook in het bedrijfsleven. Alleen verloopt de weg ernaar tergend traag.

Noorwegen koos voor de ‘harde’ aanpak. Sinds 2004 moet het bestuur van overheidsbedrijven en sinds 2006 ook van beursgenoteerde bedrijven uit minstens 40% vrouwen bestaan. De bedrijven moesten tegen 2008 de vereiste quota behalen. De sanctie bij het niet halen van het quotum: een schrapping van de beurs. Als antwoord op deze wet richtte het Verbond van Noorse Bedrijven het ‘Female Future’-programma op. Het stoomde vrouwen met leidinggevende capaciteiten klaar voor een topfunctie. Hierbij kregen bedrijven een verantwoordelijkheid toegeschoven: door deel te nemen aan dit programma verbonden bedrijven zich ertoe om actief te zoeken naar vrouwelijk bestuurstalent en hen op kosten van het bedrijf een Female Future-opleiding aan te bieden. Wie geslaagd was voor een examen, kwam terecht in een databank waaruit bedrijven konden rekruteren. De Noorse quota-wet en het Female Future-plan hebben indrukwekkende gevolgen gehad voor de bedrijfswereld in Noorwegen. Ondanks aanvankelijk protest zetelen vandaag 37,9 % vrouwen in de raden van bestuur van de Noorse topbedrijven. Ter vergelijking: in België bedraagt dat aantal een povere 11,1 %.

Europa kiest nu voor de ‘zachte’ aanpak, die van het streefdoel. Om dit te bereiken, zullen bedrijven verplicht worden bij gelijke kwalificatie de voorkeur te geven aan een vrouw. Femma vreest dat vele vrouwen die ‘gelijke kwalificatie’ niet eens zullen halen. Veel bestuursleden zijn immers (ex)topmanagers of (ex)-CEO’s. Aangetrokken omdat ze ervaring hebben in het controleren van het management van een bedrijf. Een tekort aan vrouwen op topmanagement laat zich dus ook voelen in een tekort aan vrouwen op bestuursniveau. Komt daarbij dat veel kandidaten ook via de klassieke weg worden gezocht: via rekrutering in het eigen (old boys)-netwerk. Vrouwen worden dus ook minder aangesproken. ‘Gelijke kwalificatie’ als wondermiddel dus voor 40% vrouwelijke bestuurders? Vergeet het!

Eva Brumagne Algemeen directeur Femma

Reageer