100 jaar Femma: jouw groep organiseert toch ook een feest(je) in 2020?

{$items.title}

Femmavrouwen bouwen graag een feestje. De verjaardag van hun groep is alvast een goede reden. Zo viert er elke week wel ergens in Vlaanderen of Brussel een Femmagroep  een of ander jubileum. Jubilerende groepen prijken vaak op de ‘fier’-pagina van ons magazine.

Volgend jaar is het de beurt aan de ‘grote’ Femma,  onze nationale organisatie. Zij werd in 1920 opgericht door Maria Baers als een soort koepel en ondersteuningsdienst voor de vele lokale vrouwengilden die al eerder bestonden. Dat maakt dat er lokale Femmagroepen  zijn die intussen hun 100ste verjaardag al vierden en dus ouder zijn dan de ‘moeder-organisatie’.

In 2020 maken we ‘de waarde van 100 jaar Femma tastbaar en zichtbaar’. Die waarde zit in de betekenis van de vrouwenbeweging voor duizenden vrouwen en voor de lokale samenleving. Ook de brede maatschappelijke impact zetten we in de kijker. 

Lokale Femmagroepen vormen het kloppend hart van de beweging. Daarom is het belangrijk dat zij feest vieren met vrijwilligers, leden en sympathisanten. We suggereren om het ontmoetingsfeest in het najaar in het teken te stellen van 100 jaar (grote)  Femma én … jaar Femma X/eigen groep.  Er is materiaal ter beschikking dat helpt om een feest op maat van de groep te organiseren.

Femma Kessel-Lo Boven-Lo vierde haar 75ste verjaardag op zondag 13 oktober en legde alvast de link met 100 jaar Femma volgend jaar. De vrijwilligers staken een mooi feestprogramma in mekaar. Ik was blij dat ik erbij mocht zijn, als vrijwilliger van een naburige Femmagroep én als medewerker aan het project ‘100 jaar Femma’.

In de dankviering in de kerk zette Lydia Van Hirtum (van Femma werkgroep zingeving Vlaams-Brabant)  de betekenis van mensen voor mekaar, het belang van verbinding tussen mensen en het belang van warme actoren als Femma om lokaal gemeenschap te vormen. Zij onderlijnde de waarde van solidariteit:

Femma is er voor iedereen; niemand mag aan haar lot overgelaten worden. De overleden pioniers, vrijwilligers en leden werden herdacht.

Daarna volgde een receptie voor vrijwilligers, leden en genodigden.  Vertegenwoordigers van de parochie en van andere verenigingen, evenals lokale politici en Femma-lesgeefsters van vroeger en nu waren maar wat graag op de uitnodiging ingegaan. Het was gezellig en lekker. De tentoonstelling met programma’s, uitnodigingen, foto’s, verslagen en creaties van de voorbije 75 jaar werd druk bezocht.

In de gelegenheidstoespraak citeerde ik  getuigenissen van Femmavrouwen  over de betekenis van Femma in hun leven:

 • Dankzij KAV/Femma ben ik geworden wie ik ben, heb ik mijn gedacht leren zeggen,  durf ik verantwoordelijkheid opnemen buiten mijn gezin, …;
 • Dankzij KAV/Femma ben ik en mijn gezin geïntegreerd geraakt in onze nieuwe buurt, parochie, gemeente, …;
 • Dankzij KAV/Femma kreeg ik echte vriendinnen;
 • Dankzij KAV/Femma heb ik zoveel geleerd: praktische dingen, maar ook algemene vorming en levenswijsheid;
 • Dankzij KAV/Femma heb ik zoveel leuke dingen meegemaakt, zoveel goede herinneringen om te koesteren.

Ik gaf ook voorbeelden van maatschappelijke realisaties waar Femma  fier op mag zijn:

 • We richtten 70 jaar geleden al Familiehulp op om moeders in grote gezinnen te helpen. De organisatie groeide uit tot de grootste thuiszorgdienst in Vlaanderen met diverse diensten;
 • We ijverden voor stemrecht voor vrouwen dat er in 1948 kwam;
 • We pleitten voor hoger onderwijs voor meisjes, voor ‘verantwoord ouderschap’, voor huwelijksgoederenrecht, voor evenwichtig en kwaliteitsvol verdelen van arbeid en zorg voor vrouwen en mannen;

Verjaren is even stilstaan, terugblikken en dan enthousiast verder gaan.  Ook al veranderde de vorm in de loop van de tijd, de essentie blijft:

 • We zijn en blijven een vrouwenbeweging. Vrouwen  hebben ook vandaag nood  aan echte contacten met andere vrouwen (sociale media alleen volstaan niet). Er is nog werk aan de winkel want er zijn veel (emotioneel) eenzame mensen en er is nog altijd geen  gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Als solidaire vrouwenbeweging wil Femma er zijn voor alle vrouwen, zonder onderscheid.
 • We focussen op evenwicht tussen arbeid en zorg. Vrouwen en mannen moeten tijd krijgen voor alles wat belangrijk is in het leven. Een maatschappij die iets minder gewicht geeft aan betaald werk schept ruimte voor gezin&huishouden, mantelzorg, vrijwilligerswerk en persoonlijke ontplooiing en ontspanning. Een kwestie van het vol te houden, denk aan de vele burn-outs, ook bij jonge mensen. Kwestie ook van een dam te maken tegen de groeiende eenzaamheid die alle generaties treft. Kwestie van voldoende tijd te hebben voor liefdevolle mantelzorg voor oude en zieke mensen in familie en buurt.
 • We reiken kaders aan voor zingeving. We weten dat de klassieke zingevingskaders verwateren. Maar mensen zijn in wezen zinzoekers; ze willen een zinvol leven. Wat zijn de bouwstenen? Waarden die je inspireren, zoals rechtvaardigheid, solidariteit, duurzaamheid, ...; verbindingen met andere mensen, iets voor hen betekenen; verbinding met de samenleving door zelf een bijdrage te leveren, hoe klein ook en verbinding met een groter geheel: een godsdienst of religie (voor velen, vooral voor de oudere achterban van Femma is dat het christelijk geloof), voor anderen is het een andere religie, de natuur of de kosmos.

Op de Boven-Lo liep de receptie over in een heerlijk feestmaal voor wie hiervoor  inschreef. Met de feestrede bracht vrijwilligster Rita een evocatie van 75 jaar KAV/Femmageschiedenis van de groep  in woord en beeld (uitgebreide tentoonstelling). Aan de tafels werden volop herinneringen bovengehaald en gedeeld. Ronduit hartverwarmend.

Het beste dat de geschiedenis ons nalaat, is het enthousiasme dat ze veroorzaakt
(Johann Wolfgang Von Goethe).

De geschiedenis is inderdaad een bron van inspiratie voor de toekomst. Ook de toekomst kwam aan bod in de viering.

Femma dat zijn duizenden vrijwilligers en leden, van het prille begin tot vandaag en morgen. Als we vieren zetten  we hen dus (figuurlijk) in de bloemen. Zij verdienen een dikke proficiat en dank je wel. Met de wijze woorden van Hannah Arendt  wensen we hen veel inspiratie en een mooie toekomst:

‘Onze hoop blijft altijd gevestigd op het nieuwe dat elke generatie voortbrengt’.

Reacties

Martine T’Syen schreef

Prachtig Chris!

We hebben met ons team veel energie gestoken om er een prachtig Boven-Lo feest van te maken.

Alle leuke reacties, de vele anekdotes, de blije gezichten gaven ons veel voldoening om onze werking met enthousiasme verder te zetten.

Bedankt voor je aanwezigheid, je speech en dit mooi verslag.

Rita Smitt - algemeen contactpersoon Femma-Diest schreef

Femma-Diest wenst jullie van harte proficiat met het jubileum van de KAV/Femma afdeling.

Even halt houden én feest vieren heeft zeker veel energie en moeite gekost maar héél zeker ook nieuwe moed en kracht om door te gaan en de toekomst hoopvol tegemoet te gaan.

Ik heb veel leesplezier beleefd aan het verslag en de vele mooie woorden van Chris Goossens die ook wij, tijdens ons feestweekend van 8 tot 10.05.2020 verwachten in Diest omwille van ons 100 jaar vrouwenbeweging KAV-Femma.

Vranckx Greta schreef

Het jubileumfeest was zeker het resultaat van "team"-werk!

Spontane getuigenissen van oud-kernleden tijdens het feestmaal, zullen (hopelijk)de jongeren inspireren om hun verantwoordelijkheid op te nemen in onze Femma-groep.

Voldoening verzekerd!

Reageer