1 op 5 loopt school in de buitenbaan

{$items.title}

In België groeit 1 kind op 5 op in armoede. Voor kinderen in armoede is succesvol zijn op school niet altijd gemakkelijk. Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Zij maken de wereld van morgen, zij moeten kunnen dromen, leren en groeien.

Uit elk kind het allerbeste halen moet de doelstelling zijn van het gehele onderwijs. De realiteit is echter anders. Kinderen uit gezinnen in armoede hebben meer kans op slechtere schoolresultaten, op zittenblijven, op schoolmoeheid.

Zolang armoede de reden is waarom kinderen hun diploma niet halen, laten we veel talent verloren gaan. Geef kinderen uit kansarme gezinnen een eerlijke kans. Steun Samen Tegen Armoede in de strijd tegen deze vorm van uitsluiting. Welzijnszorg maakt met Samen Tegen Armoede werk van structurele armoedebestrijding in eigen land. Concreet doorprikt Welzijnszorg vooroordelen en ondersteunt lokale projecten.

Femma is solidair
Al bijna 100 jaar timmert Femma aan een meer rechtvaardige samenleving. We proberen vooroordelen en uitsluiting weg te werken: tussen vrouwen en mannen, tussen arm en rijk, tussen mensen met diverse etnisch-culturele achtergronden, ... De oproep van Welzijnszorg ligt helemaal in dezelfde lijn.

Bovendien zijn (alleenstaande) vrouwen vaak het slachtoffer van armoede. Daarom steken Femmagroepen en individuele Femmavrouwen graag de schouders onder de jaarlijkse campagne. De organisatie Femma zet zelf praktische workshops op voor kwetsbare mama’s.

Wat kan je doen?

  • Help mee of zet zelf een actie op

Bekijk eens of je iets kan doen met je Femmagroep, vereniging, parochie, ... Sport, brei of maak soep en help hiermee mensen in armoede. Alle uitleg vind je op de website. Als je zelf een leuk idee hebt om actie te voeren voor Samen Tegen Armoede, laat het dan weten.

  • Steun de politieke actie

Vul met je Femmagroep een ‘heen&weerschriftje’ in met suggesties voor de Minister van Onderwijs. Welzijnszorg geeft in januari alle schriftjes af, met genoeg tromgeroffel om gehoord te worden.

  • Doe een gift

Maar liefst 64% van de campagne-inkomsten bestaat uit particuliere giften. Jouw steun maakt dus wel degelijk het verschil. Vanaf een minimaal jaarbedrag van 40 euro komt je gift in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Doe een overschrijving op BE 21 0000 0000 0303. Ook je Femmagroep kan financieel bijdragen aan deze strijd tegen armoede in eigen land.

Meer weten?
Zie www.samentegenarmoede.be

Reacties

Cecilia Uytterhoeven schreef

Femma Rotselaar organiseerde op 29 november 2018 een praatcafé.

Bij het zoeken naar een onderwerp werd er danig geschuifeld op de stoelen, vragen opgeworpen toen het woord Armoede viel.

Het is voor velen een beladen woord en wordt geassocieerd met slechte huisvesting, onvoldoende of ongezond eten, onaangepaste kleding, geen werk, slechtere schoolresultaten, gezondheidsproblemen en vooral heel vaak

"willen niet werken"

"eigen schuld"

Daarom wilden wij een juistere kijk geven op Armoede.

We nodigden Sylvie Vanderhoydonck van Welzijnszorg en het campagnemerk "Samen tegen armoede"

Chris De Cock vertelde over De Sociale kruidenier in Hal 5 te Kessel-Lo

Karin Nelissen coördinator van 't Lampeke en Fabota, waarvoor de opbrengst van de avond bestemd was, bracht een mooi verhaal van solidariteit die bruggen bouwt en banden smeedt.

Zij nemen ook de belangrijke taak op van beleidsbeïnvloeding voor meer begrip en inzet van de overheid.

Greet Ickx vertelde over het vrijwillig ervaren van in armoede te leven. Tijdens een inleefweek ondervond ze wat armoede doet met een mens: isolement, schaamte, confronterend en zo vermoeiend.

Tijd dan om Leen Demeyer van het OCMW Rotselaar erbij te halen. Zij veegde resoluut de spons over de stempel die hulpvragers krijgen.

Zij zette alles op een positieve manier op een rijtje. Ze schetste de warme betrokkenheid van luisteren en meegaan in de vele verschillende verhalen van mensen in moeilijke omstandigheden. Dit alles met als doel zekerheid, eigenwaarde en zelfstandigheid terug te geven, omdat iedereen een volwaardig leven verdient.

Tussendoor lazen we mooie aangepaste teksten, hadden we optredens van de Westelfolk groep met oude Vlaamse liederen en de percussiegroep van Fabota die met jong geweld al de honderdtwintig aanwezigen in vervoering bracht door hun enthousiaste getrommel.

Tijdens de pauze werd er gretig gekozen in ons marktje en met vrije giften afgerekend!

Ik ben zo blij dat we dit allemaal in elkaar konden steken in minder dan een maand tijd!! Wat me ook veel deugd doet is dat iedereen die ik aansprak voor een interview, onmiddellijk en volmondig ja zei.

Er is duidelijk nood om de grote massa duidelijk te maken hoe armoede inhakt op het leven van mensen. Maar ook de hoopvolle en warme initiatieven die meer en meer genomen worden, moeten in het daglicht gesteld worden. Lampeke aan en schijnen tot boven in de top. Over beleidsbeïnvloeding wordt vaak zo negatief gesproken.

Wij in Femma leerden al heel lang: ik heb een steen verlegd...

Ik kan alleen maar hopen dat we zaadjes van warmte uitgestrooid hebben, die kiemen en groeien.

Cecilia Uytterhoeven

Sylvie Vanderhoydonck schreef

Top gedaan Cecilia en co!

Reageer