Rekem - Activiteiten

Fietsen

Bezoek aan Heppeneert

Uitleg over de bijenteelt

Wandelen

Bloemschikken

Bezoek aan breifabriek Marcienne

Herfstfeest

Prikkelavond

Wijnproeven

Zoek een activiteit in jouw buurt