Femma beweegt

Vind jij het normaal dat vaders minder zorgverlof krijgen dan moeders? Of dat jongens die ballet doen scheef bekeken worden?  Waarom zijn er zo weinig vrouwen in topfuncties? Is het niet oneerlijk dat zoveel alleenstaande ouders in tijd- of geldnood zitten? En stond je er al eens bij stil dat jouw poetsvrouw ook een job moet combineren met haar huishouden? Wie poetst haar huis?

 

Dat zijn nu net de maatschappelijke ongelijkheden waar wij verandering in brengen.

Wij maken de ongelijkheden zichtbaar en werken ze weg. We maken mensen ervan bewust dat er maatschappelijke drempels zijn.  Bijvoorbeeld, dat de combinatie van werk en zorg voor velen niet evident is.  Of, dat het voor papa’s niet makkelijk is om vaderschapsverlof op te nemen. En dat kwetsbare mama’s niet aan vrije tijd toekomen.

We ontwikkelen tools die mensen aanzetten om meer in evenwicht te leven. We richten  buurtnetwerken op, voeren campagne, organiseren vrije tijd voor mama’s met minder kansen en stellen een alternatief beleid voor. 

Dit doen we vanuit een solidariteits- en rechtvaardigheidsgevoel. Met onze honderdste verjaardag in het vooruitzicht zetten we dit extra kracht bij.

Nieuws op de Femmablog

Werk je mee aan een feminisme voor de 99 procent?

Werk je mee aan een feminisme voor de 99 procent?

Wat heeft Facebook-COO Sheryl Sandberg, die pleit voor meer vrouwelijke bedrijfsleiders, gemeen met de meer dan 5 miljoen vrouwen die Spanje platlegden ‘tegen de alliantie van patriarchaat en kapitalisme’? Het antwoord: zowel Sandberg als de Spaanse vrouwen bestempelen zichzelf als feministen. Die vaststelling deed de professoren Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya en Nancy Fraser – tevens drie monumenten van de Amerikaanse vrouwenbeweging die mee de International Women’s strike organiseerden- het manifest ‘Een feminisme voor de 99%’ schrijven.

Lees het artikel