Ik ben op zoek naar pedagogische en taal ondersteuning

Voor de vergunning moet elke organisator van kinderopvang van baby’s en peuters zijn werking pedagogisch laten ondersteunen. Dit is zeer zinvol in functie van kwaliteitsvolle opvang. Daarom besliste de Vlaamse Regering eind 2013 om een budget vrij te maken om alvast tot juli 2016 aan zelfstandige kinderopvangorganisaties gratis pedagogische en taalondersteuning aan te bieden. Felies kan jou hierin bijstaan.

Wij bieden jullie onder andere:

  • ondersteunen van het pedagogisch beleid,
  • behandelen van pedagogische adviesvragen
  • onderzoeken  en opvolgen van de draagkracht van de kinderbegeleider in gezinsopvang;
  • organiseren en stimuleren van netwerken
  • stimuleren van de Nederlandse taalverwerving bij de opgevangen kinderen

Contacteer de pedagogische medewerker van Felies binnen jouw regio: 0473 53 99 20, jolien.vanhoutte@felies.be