Documentaire 100 jaar Femma Wereldvrouwen

Voor de honderdjarige verjaardag van Femma Wereldvrouwen maakten we een prachtige documentaire over de impact van Femma Wereldvrouwen op het leven van vier leden. Documentairemaaksters Nele Vandenbroecke en Elke Vandersypen volgden voormalig voorzitster Maria Van Neste, R’Himo Assecoum, groepscoach van Femma Werelvrouwen, Sofie Strubbe van de Maekerij, en Marita Abas, medevoorzitster van Femma Diest en lid van de Raad van Bestuur van Femma Wereldvrouwen.

Bekijk hieronder de documentaire: