Blog

Femma wenst Kris meer vrouwen toe!

Voor de regeringsvorming pleitte Femma met haar actie 'Ik wens Kris vijf vrouwen toe' voor evenveel vrouwelijke als mannelijke Vlaamse ministers. Deze eis sloot aan bij de roep van andere vrouwenorganisaties, waaronder Alice (zie http://www.alicezorgtvoorstemming.be/), om een sterkere vrouwelijke vertegenwoordiging in de politieke besluitvorming. Naast een sterke aanwezigheid van vrouwen in het Vlaams parlement, moeten ministerposten en de leidinggevende functies op de kabinetten ook door vrouwen ingevuld worden. De regering werd gevormd, de kabinetten zijn stilaan samengesteld. We maken de stand van zaken op.

Lees het artikel

Femma en individualisering in de sociale zekerheid

Op 15 december 2008. organiseerden de Nederlandstalige Vrouwenraad, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Comité de Liaison des Femmes een studiedag over de individualisering van de rechten in de sociale zekerheid. Zij kregen deze opdracht van vice-eerste minister Joëlle Milquet, bevoegd voor Werk en Gelijke Kansen. Bedoeling was om een uitgebreide genderanalyse te voeren over de voorzieningen van de sociale zekerheid en in het bijzonder armoederisico's en werkloosheid te belichten.

Lees het artikel