Blog

Femma reageert op de regeringsvorming

Femma reageert op de regeringsvorming

Brussel, 6 december 2011. Femma is verontwaardigd dat de nieuwe federale regering zo weinig vrouwen aanstelt als minister of staatsecretaris. Nochtans stemde 4 van de 6 partijen vorig jaar in de Kamer vóór de quotawet voor beursgenoteerde bedrijven. Met die wet wil men een beter man-vrouw evenwicht aan de top van bedrijven, meer bepaald de raden van bestuur. De wet kwam er nadat bleek dat sensibiliseren en aanmoedigen niet voldoende was om echte veranderingen teweeg te brengen.

Lees het artikel

Femma wil geen beknibbeling op tijdkrediet!

Brussel, 14 november 2011. Een van de voorstellen van Elio Di Rupo om de arbeidsmarkt te hervormen (De Morgen, 14 november 2011) is het terugbrengen van het tijdkrediet naar 1 jaar. Hoewel dit nog maar een voorstel is, rinkelt de alarmbel bij Femma. We begrijpen dat we de activeringsgraad van werknemers moeten verhogen om de pensioenen betaalbaar en onze welvaartssamenleving in stand te houden. De economisch moeilijke tijden nopen tot besparingen. Toch vragen wij om niet te beknibbelen op tijdkrediet.

Lees het artikel