Blog

Kiezen is verliezen!

Kiezen is verliezen!

Brussel, 22 februari 2012.  'Kiezen tussen een carrière of gezin'. Dat is de gouden raad die Monique De Knop, enige vrouwelijke manager van de federale overheidsdiensten, aan jonge vrouwen wenst mee te geven. Haar uitspraak kwam er als reactie op het kleine aantal vrouwen in topfuncties bij de federale overheid (slechts 14 procent). Het is volgens Femma een uitspraak die vrouwen zestig jaar terug de tijd in katapulteert, maar ook één die wijst op de gangbare stereotiepe rolverdelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Lees het artikel

Femma reageert op sociaal-economische hervorming

Brussel, 30 januari 2012. Vandaag staken de vakbonden om hun ongenoegen te uiten over de aangekondigde sociaal-economische veranderingen van de regering Di Rupo. We moeten met meer werken en langer werken om onze goede sociale bescherming op peil te houden, is het uitgangspunt. Bij de vrouwen valt nog een belangrijke inhaalslag te maken: vrouwen kennen een tewerkstellingsgraad van 56,5 % t.o.v. 67,4 % bij mannen.

Lees het artikel

Onderteken de petitie voor een Federale Reclameraad

Onderteken de petitie voor een Federale Reclameraad

Brussel, 25 januari 2012. Femma is overtuigd van de macht die reclame heeft. De beelden en de boodschap die reclame verspreidt, oefenen wel degelijk een invloed uit op het denken en het handelen van personen, en in het bijzonder jongeren. Dit is ook de reden waarom we in 2010 zelf in opstand zijn gekomen tegen een reclamecampagne die vrouwen in een onderdanige positie ten opzichte van mannen afbeeldde. Een boodschap die haaks staat op ons eigen emancipatorisch verhaal en werking. Meer info over deze campagne en ons verweer vind je hier.

Lees het artikel

Gelijke kansennota in parlement voorgesteld: al deels achterhaald?

Gelijke kansennota in parlement voorgesteld: al deels achterhaald?

Brussel, 17 januari 2012. De federale minister van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, stelde vandaag, dinsdag 17 januari, in De Kamer haar beleidsnota 'Gelijke Kansen' voor. Met betrekking tot de sociaal-economische hervormingen die de regering doorvoert, zegt de minister in haar nota dat die niet mogen leiden tot een indirecte discriminatie van de vrouwen en dit zowel met betrekking tot hun positie op de arbeidsmarkt als met betrekking tot de combinatie van werk en gezinstaken. Nochtans zijn een paar belangrijke voorgestelde hervormingsmaatregelen absoluut niet vrouwvriendelijk. En het lijkt erop dat er nog weinig discussie over mogelijk is.

Lees het artikel