Blog

Inkomen vrouwen ligt 38 % lager dan dat van mannen

Brussel, 14 juni 2012. Het inkomen van vrouwen ligt 38 % lager dan dat van mannen. Binnen een koppel is er een verschil van gemiddeld 46 % tussen het inkomen van vrouwen en dat van mannen. En 36 % van de vrouwen loopt het risico in armoede te leven. Het zijn slechts enkele van de opmerkelijke conclusies uit Gender en inkomen, de jongste studie van het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. De studie toont volgens Femma nogmaals aan dat het hoog tijd is voor een genderbeleid. Sociaal-economische en fiscale maatregelen zullen nooit efficiënt zijn als ze voorbij gaan aan de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen.

Lees het artikel

Nu heten we Femma

Nu heten we Femma

KAV (Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging) heet voortaan Femma. Dat maakten we bekend op 12 mei 2012, onze tweede Vriendinnendag in Oostende. De naamsverandering komt er na een lang herbronningsproces en benadrukt nogmaals dat alle vrouwen welkom zijn bij onze vereniging, ongeacht hun geloof, job of herkomst.

Lees het artikel

Vrouwenorganisaties eisen duidelijkheid over genderimpact van besparingsmaatregelen

Brussel, 8 maart 2012. Op de Internationale Vrouwendag luiden Nederlands- en Franstalige vrouwenorganisaties de alarmbel over de besparingsmaatregelen van de regering Di Rupo. Ze brengen hun bezorgdheid over aan Joëlle Milquet, federaal minister voor gelijke kansen, en vragen een gedetailleerde gender impact meting van de crisismaatregelen.

Lees het artikel