Blog

Week van de migraine

Week van de migraine

Deze week is het de week van de migraine. Gemiddeld lijdt ongeveer vijftien procent van de Belgische bevolking aan migraine. In veel gevallen zorgt de ziekte ervoor dat een patiënt zijn of haar dagdagelijkse activiteiten moet onderbreken. De aandoening treft ook drie keer zoveel vrouwen als mannen. Femma Wereldvrouwen sprak hierover met Jan Versijpt,  directeur van de hoofdpijn- en aangezichtspijnkliniek in het UZ Brussel.

Lees het artikel

Project Onderwijs Meisjes

Het anticonceptiedossier was niet het enige baanbrekende thema dat KAV naar voren schoof in 1973. Ook het Project Onderwijs Meisjes (afgekort POM) ontstond in hetzelfde jaar. Dit project mikte vooral op meisjes uit arbeidersgezinnen en was bedoeld om hen meer te laten doorstromen naar het hoger onderwijs. De meisjes waren namelijk twee maal benadeeld. In de eerste plaats ondervonden ze socio-economisch nadeel omdat ze uit arbeidersgezinnen kwamen, en in de tweede plaat werden meisjes nog steeds geconfronteerd met genderstereotiepen die ervan uitgaan dat meisjes en vrouwen eerder zorgende rollen op zich nemen, en dus niet hoeven verder te studeren. Met POM zette KAV haar leden ook aan om na te denken over de eigen opvattingen in verband met onderwijs voor meisjes. Het project gebeurde in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven. Het project had zeer positieve resultaten: in 1981 was de ongelijke verdeling van mannen en vrouwen enkel nog voelbaar op universitair niveau.

Lees het artikel

Anticonceptie

Anticonceptie

De stad Turnhout heeft een duivenprobleem. Maar in plaats van de beestjes genadeloos de soep in te draaien, heeft het stadsbestuur nu een simpele en ‘dierlievende’ oplossing gevonden voor de overpopulatie van duiven. De stad installeerde eind augustus bovenop het dak van de bibliotheek een voederplaats waar de duiven kunnen smullen van maïs - weliswaar verrijkt met de anticonceptiepil. “Op die manier zouden we op korte tijd de duivenpopulatie al met dertig procent kunnen terugdraaien”, aldus Els Baeten, schepen van dierenwelzijn.

Lees het artikel