Blog

Volgens HIVA onderzoek hebben mannen betere banen dan vrouwen

Volgens HIVA onderzoek hebben mannen betere banen dan vrouwen

Brussel, 29 juni 2012. Mannen genieten van een betere baankwaliteit dan vrouwen. Vrouwen zijn ook oververtegenwoordigd in banen ‘met een beperkte werknemersvertegenwoordiging’. Het zijn enkele genderconclusies uit de studie ‘Kwaliteit van werk en werkgelegenheid in België’ van het Hoger Instituut voor de Arbeid. De gegevens tonen volgens Femma aan dat een ‘gender@work’-beleid meer dan ooit nodig is.

Lees het artikel

Inkomen vrouwen ligt 38 % lager dan dat van mannen

Brussel, 14 juni 2012. Het inkomen van vrouwen ligt 38 % lager dan dat van mannen. Binnen een koppel is er een verschil van gemiddeld 46 % tussen het inkomen van vrouwen en dat van mannen. En 36 % van de vrouwen loopt het risico in armoede te leven. Het zijn slechts enkele van de opmerkelijke conclusies uit Gender en inkomen, de jongste studie van het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. De studie toont volgens Femma nogmaals aan dat het hoog tijd is voor een genderbeleid. Sociaal-economische en fiscale maatregelen zullen nooit efficiënt zijn als ze voorbij gaan aan de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen.

Lees het artikel