Categorie: Ontmoet Femma

We zijn ervan overtuigd dat we samen tot meer in staat zijn

We zijn ervan overtuigd dat we samen tot meer in staat zijn

Wist je dat ons magazine ooit Vrouw & Wereld heette? In de brief in ons januarinummer legt voormalig voorzitster Alice Van Cauwenberghe uit waarom KAV/Femma in 1968 haar ledenblad deze naam gaf. De evolutie die onze vereniging toen doormaakte, gaat vandaag natuurlijk verder.  De fusie met Federatie Wereldvrouwen is daar een mooi voorbeeld van. Maar wat betekent deze fusie nu precies? Algemeen directeur van Femma, Eva Brumagne, en voormalig coördinator Federatie Wereldvrouwen, Diane Vangeneugden, leggen het je graag uit.

Lees het artikel

Vrijwilligerskracht

Vrijwilligerskracht

5 december is ‘International Volunteer Day’, de dag waarop wereldwijd de vrijwilliger in de kijker wordt gezet. Op wereldschaal zetten zich miljoenen vrijwilligers in: om armoede te bestrijden, te zorgen voor de natuur, om waterputten te graven, en noem maar op. In Vlaanderen zijn vrijwilligers ook erg actief. Ook bij Femma zijn ze onmisbaar.  Ze zijn het hart én de kracht van onze vereniging.

Naar jaarlijkse traditie delen we dan ook het dankwoord van Eva Hambach van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.

Lees het artikel

Uitwisselen op afstand

Uitwisselen op afstand

De Uitwisselingsmomenten in het najaar zijn steeds een moment waar ik erg  naar uitkijk. Hier kan ik, als groepsbegeleidster, zeer veel vrijwilligers ontmoeten en kunnen vrijwilligers elkaar inspireren. Net voor de zomervakantie dachten we na over hoe we op een leuke, creatieve en Coronaveilige manier elkaar zouden kunnen ontmoeten. Al gauw kwam de harde realiteit, hoe graag we dit ook in levende lijven zouden willen organiseren, we moesten zoeken naar een alternatief.

Lees het artikel