Categorie: Femma

Project Onderwijs Meisjes

Het anticonceptiedossier was niet het enige baanbrekende thema dat KAV naar voren schoof in 1973. Ook het Project Onderwijs Meisjes (afgekort POM) ontstond in hetzelfde jaar. Dit project mikte vooral op meisjes uit arbeidersgezinnen en was bedoeld om hen meer te laten doorstromen naar het hoger onderwijs. De meisjes waren namelijk twee maal benadeeld. In de eerste plaats ondervonden ze socio-economisch nadeel omdat ze uit arbeidersgezinnen kwamen, en in de tweede plaat werden meisjes nog steeds geconfronteerd met genderstereotiepen die ervan uitgaan dat meisjes en vrouwen eerder zorgende rollen op zich nemen, en dus niet hoeven verder te studeren. Met POM zette KAV haar leden ook aan om na te denken over de eigen opvattingen in verband met onderwijs voor meisjes. Het project gebeurde in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven. Het project had zeer positieve resultaten: in 1981 was de ongelijke verdeling van mannen en vrouwen enkel nog voelbaar op universitair niveau.

Lees het artikel

Anticonceptie

Anticonceptie

De stad Turnhout heeft een duivenprobleem. Maar in plaats van de beestjes genadeloos de soep in te draaien, heeft het stadsbestuur nu een simpele en ‘dierlievende’ oplossing gevonden voor de overpopulatie van duiven. De stad installeerde eind augustus bovenop het dak van de bibliotheek een voederplaats waar de duiven kunnen smullen van maïs - weliswaar verrijkt met de anticonceptiepil. “Op die manier zouden we op korte tijd de duivenpopulatie al met dertig procent kunnen terugdraaien”, aldus Els Baeten, schepen van dierenwelzijn.

Lees het artikel

Waar blijft mijn tijd?

Waar blijft mijn tijd?

Nu de zomervakantie achter de rug is, raken onze schema’s weer behoorlijk vol. De combinatie van betaalde en onbetaalde arbeid zorgt ervoor dat vrouwen aan het einde van de dag één uur minder vrije tijd overhouden dan mannen, en dat ze behoorlijk wat tijdsdruk ervaren. ‘Dat ligt niet enkel aan het individu, maar vooral aan de samenleving.’ Aan het woord is Tanja Van Der Lippe, hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad. Ze geldt als autoriteit op het gebied van tijdsbesteding en tijdsdruk op het werk en thuis, en is een veelgevraagd spreker. Eerder dit jaar kwam haar boek ‘Waar blijft mijn tijd’ uit. Femma wist haar te strikken voor een interview.

Lees het artikel

Toen we lazen dat er ‘met het feminisme iets raars aan de hand is’ volgens u, moesten we even slikken

Toen we lazen dat er ‘met het feminisme iets raars aan de hand is’ volgens u, moesten we even slikken

Toen we lazen dat ‘met het feminisme iets raars aan de hand is’ volgens u, moesten we even slikken. Want net zoals Chimamanda Ngozi Adichie zijn wij ervan overtuigd dat een feminist een persoon is die gelooft in de sociale, politieke en economische gelijkheid van de geslachten. Daar is feminisme vandaag nog steeds mee bezig: met het streven naar de sociale, politieke en economische gelijkheid van mannen, vrouwen en iedereen die zich niet in die hokjes thuis voelt. Wat is daar precies raar aan? 

Lees het artikel