Categorie: Femma verbindt

Balanceren in je relatie

Balanceren in je relatie

Streef je naar een goede balans tussen gezin, familie, werk, maatschappelijke engagementen voor jezelf en in je relatie. Merk je ook dat nieuwe levensfasen een nieuw evenwicht vragen? Bestaat er een toverformule waarmee je een juiste balans bereikt of blijft het een voortdurend balanceren naar een nieuw evenwicht? Is er een kompas te vinden dat richting kan geven?

Lees het artikel

Femma zoekt kandidaten voor haar Algemene Vergadering en haar Raad van Bestuur

Femma zoekt kandidaten voor haar Algemene Vergadering en haar Raad van Bestuur

Femma maakt een wereld waar iedereen zich vrij voelt en evenwicht vindt tussen werken, zorgen en tijd voor zichzelf.
In onze vrouwennetwerken dagen we elkaar uit om bewust tijd te maken voor vrije tijd. We halen er kracht uit in verbinding met onszelf en met anderen.
Samen kijken we kritisch naar de wereld, maken we een vuist tegen onrecht en ontwerpen we een nieuwe samenleving.
Hier hebben we recht op. Allemaal.

Lees het artikel