Categorie: Femma beweegt

Femma reageert geschokt over resultaten jongerenenquête in Humo

Femma reageert geschokt over resultaten jongerenenquête in Humo

Brussel, 1 oktober 2010. KAV is geschokt bij het lezen van de resultaten van de Humo´s jongerenenquête (Humo, 28 september 2010). Zowel jongens als meisjes houden er erg traditionele opvattingen over de rollen van vrouwen en mannen op na. Een kwart van de jongens is er blijkbaar van overtuigd dat vrouwen een extra gen bezitten waardoor zij beter het huishouden kunnen runnen dan zij.

Lees het artikel

Slotevenement Wereldvrouwenmars in Tervuren

Slotevenement Wereldvrouwenmars in Tervuren

Brussel, oktober 2010. De derde editie van de Wereldvrouwenmars wordt in België afgesloten met een groots evenement in het Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren). Ook KFemma roept vrouwen en mannen op om deel te nemen aan deze actiedag.
'Feest' met ons mee en kom op zondag 10 oktober 2010 tussen 10 en 18 uur naar het museum.
Op het programma: thematische ateliers, geleide bezoeken, informatie- en eetstandjes, debatten en muzikale afsluiter.

Lees het artikel

Femma wenst Kris meer vrouwen toe!

Voor de regeringsvorming pleitte Femma met haar actie 'Ik wens Kris vijf vrouwen toe' voor evenveel vrouwelijke als mannelijke Vlaamse ministers. Deze eis sloot aan bij de roep van andere vrouwenorganisaties, waaronder Alice (zie http://www.alicezorgtvoorstemming.be/), om een sterkere vrouwelijke vertegenwoordiging in de politieke besluitvorming. Naast een sterke aanwezigheid van vrouwen in het Vlaams parlement, moeten ministerposten en de leidinggevende functies op de kabinetten ook door vrouwen ingevuld worden. De regering werd gevormd, de kabinetten zijn stilaan samengesteld. We maken de stand van zaken op.

Lees het artikel