Categorie: Femma

Het zal je zoon maar zijn

Het zal je zoon maar zijn

‘Het kolonialisme is niet meer van deze tijd’, zou je denken. Wel, ik zou dat durven te betwisten, want anno 2021 eigenen we ons nog steeds vrouwenlichamen toe zonder enige schroom of schaamte en prikken we er zelfs met enige trots onze veroveringsvlag op. Het vrouwelijk lichaam lijkt wel publiek goed: iedereen heeft er een mening over, en menigeen lijkt er aanspraak op te kunnen maken. De (grotendeels mannelijke) wetgevers in Texas die de abortuswetgeving aanscherpten, de gynaecoloog die na de bevalling met een knipoog aan de echtgenoot vraagt of hij ‘geen steekje bij moet zetten’, en de jongen die samen met zijn makkers een meisje verkracht en daar zelfs zo trots op is, dat hij de beelden filmt en online verspreidt.

Lees het artikel

Naar een Rerum Novarum voor iedereen

Naar een Rerum Novarum voor iedereen

130 jaar geleden publiceerde Paus Leo XIII zijn encycliek’ Rerum Novarum’ of ‘Over nieuwe dingen’. Hij kaartte de erbarmelijke arbeidsomstandigheden van de werkende klasse aan en zei dat het hoog tijd was voor sociale rechtvaardigheid en solidariteit.

Zijn roep om sociale rechtvaardigheid en solidariteit blijft ook vandaag nog brandend actueel. Er zijn nog vele mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden, en – als ze werk hebben- dit vaak in precaire omstandigheden moeten doen.

Lees het artikel

Het vertrouwen in de politiek zal niet terugkeren door minder mensen te betrekken!

Het vertrouwen in de politiek zal niet terugkeren door minder mensen te betrekken!

In het regeerakkoord vat een kleine zinssnede de intentie samen om de opkomstplicht af te schaffen. Vandaag gaf de regering groen licht; de volgende weken vindt het zijn weg naar het parlement. Deze  beslissing heeft ingrijpende gevolgen. Daarom schreven: Beweging.net, ACV, WSM, KAJ, Minderhedenforum, Orbitvzw/bondgenoot in superdiversiteit & migratie, Okra, De Wakkere Burger, Pasar, Welzijnszorg, Pax Christi, Internationaal Comité, Samana, Femma Wereldvrouwen, Samenlevingsopbouw de volgende tekst.

Lees het artikel

Arbeid en haar incomplete revolutie

Arbeid en haar incomplete revolutie

Op 1 mei 1890 werd de eerste Internationale Dag van de Arbeid gevierd met grote demonstraties voor de 8-urenwerkdag. Naast 8 uren werken moest er ruimte zijn voor 8 uur rust en 8 uur ontspanning en ontwikkeling. ‘8-8-8’ werd een revolutionaire leuze in de strijd voor haalbare arbeidstijden met een fatsoenlijk inkomen én vrije tijd en rust. Ze staat voor het goede leven voor iedereen.

Lees het artikel