Categorie: 100 verhalen

Het wordt tijd dat we diversiteit zichtbaar maken in onze reclame

Het wordt tijd dat we diversiteit zichtbaar maken in onze reclame

Jozefien werkte 10 jaar als art-director in de wereld van de vrouwenbladen en besloot in 2014 zelf het magazine Charlie op te richten.   Beeldvorming in de media en gendergelijkheid zijn haar stokpaardjes. Ze meent dat hoe we vrouwen (en mannen) in beeld brengen ontzettend veel impact heeft op hoe we naar onszelf kijken. Het is haar missie om met realistische rolmodellen en eerlijke beeldvorming ons zelfbeeld ten goede te veranderen.

Lees het artikel

Je bent niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt

Je bent niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt

Deze titel is een bekend citaat uit ‘De tweede sekse’ (1949) van de Franse filosofe en schrijfster Simone De Beauvoir. Ze schrijft dat de verschillen tussen man en vrouw niet natuurlijk zijn: ze zijn het resultaat van de opvoeding en de maatschappelijke context. Volgens haar was er niet zoiets als een vrouwelijke aard en daaruit voortvloeiende specifieke vrouwelijke taken in het leven. Vandaar:

‘Je bent niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt’.

Dat betekent ook dat verandering of meer gendergelijkheid  mogelijk is. Met deze belangrijke inzichten inspireerde Simone De Beauvoir de tweede feministische golf.

Lees het artikel

Maria Hoofd zette zich in voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen

Maria Hoofd zette zich in voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen

Maria had en heeft nog steeds een helicopterview. Ze heeft inzicht in het verleden  en in de samenleving van vandaag en zoekt aanknopingspunten voor de toekomst. Zelf was/is ze niet te beroerd om haar handen uit de mouwen te steken, een periode als beroepskracht, veel langer als vrijwilliger. Ze doet dit gedreven door een sterk rechtvaardigheidsgevoel (‘de structurele machtsongelijkheid tussen vrouwen en mannen wegwerken’) en een heel groot hart voor andere mensen. Haar christelijk geloof inspireert haar.

Lees het artikel

Hilde Van Putten - Van aarde en hemel thuis

Hilde Van Putten - Van aarde en hemel thuis

‘Onthaasting is nu al het codewoord van deze tijd. Mensen zeggen immers alsmaar meer: mag het iets langzamer? Moet het allemaal wel zo hard en zo snel? Er groeit duidelijk een nieuwe kieskeurigheid: we willen niet meer zomaar alles, nee, we kiezen wat zinvol is voor onszelf, voor onze kinderen, voor de wereld waarin we leven. Heel veel mensen gaan opnieuw op zoek. Omdat de nood aan zingeving, verdieping en doorleefde spiritualiteit zo hoog is.’

Deze tekst klinkt verrassend actueel, ook al is hij bijna 20 jaar oud.

Lees het artikel