Zeven op tien vrouwen doen huishoudelijke taken alleen

{$items.title}

Huishoudelijke taken zoals strijken, koken, wassen en schoonmaken komen nog grotendeels op de schouders van vrouwen terecht. Zeven op tien Belgische vrouwen doen de huishoudelijke taken alleen. Opmerkelijk is dat volgens het onderzoek 90% van de vrouwen tevreden is met die taakverdeling.

Het onderzoek van Sanoma Media en marktonderzoeksbureau GfK bij 3000 Belgische vrouwen tussen 15 en 75 jaar toont aan dat slechts 19% van de vrouwen het huishouden runt met de partner.

Socioloog Ignace Glorieux (VUB) is enigszins verbaasd over de resultaten, maar kan het ergens wel begrijpen. “Veel vrouwen hebben zich bij de situatie neergelegd. Natuurlijk zien ze het liever anders en beseffen ze dat de taakverdeling onrechtvaardig is. Maar het is nu eenmaal al jaren zo. Mensen hebben de neiging zich neer te leggen bij iets wat toch zelden of nooit verandert.” Tot die conclusie komt ook het Vrouwen Overleg Komitee op basis van focusgesprekken: "vrouwen zijn helemaal niet tevreden, ze hebben er zich bij neergelegd omdat ze geen andere keuze hebben.

60% van de ondervraagde vrouwen beweert te weinig tijd te hebben om al die taken uit te voeren. Vooral wie voltijds werkt heeft het moeilijk om alles gedaan te krijgen.

Een klein lichtpuntje is dat de jongere generatie vrouwen wel nog in de “nieuwe man” gelooft. De helft van de vrouwen jonger dan 35 wil een carrière uitbouwen en verwacht dan ook meer hulp in het huishouden.

Eén van de opmerkingen is dat vrouwen minder werken dan mannen en daardoor meer tijd hebben voor huishoudelijke taken. Vraag is natuurlijk waarom vrouwen meer deeltijds werken? Hier spelen stereotiepe rolpatronen en het feit dat vrouwen gemiddeld 21% minder verdienen dan mannen een belangrijke rol.

Bron: nieuwsblad.be en VOK.be

Kunnen jullie zich herkennen in de resultaten van dit onderzoek?

Reageer