Wie werkt segregatie echt in de hand?

{$items.title}

Op destandaard.be reageren Eva Brumagne en Diane Vangeneugden vandaag op de plannen om het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk op heel korte termijn aan te passen.  Eerder deelden we hierover al de open brief van het middenveld.

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt vertimmerd. DeVlaamse overheid wil organisaties ‘die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst’ geen subsidies meer geven (DS 23 november). Wij voelen ons aangesproken. Femmawerkt rond ‘gender’, en wordt nog niet geviseerd, maar binnenkort fuseert het met de etnisch-culturele federatie Wereldvrouwen. We doen dat om de vrouwenbeweging te versterken, maar ook vanuit een gedeelde visie op samenleven. Elke mens heeft een gelaagde identiteit die ontstaat op een kruispunt van deelidentiteiten en ervaringen.

Mensen reduceren tot één aspect van hun identiteit, creëert kunstmatige tegenstellingen.

Dimensies van identiteit zijn niet neutraal, maar verbonden met macht en privilege. Er kan alleen maar achterstelling zijn als iemand bevoordeeld wordt. De Vlaamse regering zegt dat inclusie de weg is. Wij ook, maar we vullen het anders in. Voor ons betekent het dat alle gemeenschappen deel uitmaken van de samenleving, met respect voor hun eigenheid. De verantwoordelijkheid voor de succesvolle integratie ligt bij iedereen. De maatschappij werkt alle hindernissen voor sociale participatie weg, wat (tot nader order) het doel van het decreet is.

We dekken conflict en verschil niet toe, maar stimuleren dialoog.

Het Vlaamse regeerakkoord maakt minderheidsgroepen verantwoordelijk voor een succesvolle integratie. Van de structuren en van de dominante groep wordt niets verwacht. Wie polarisatie en segregatie in de hand werkt, kunnen we niet meer subsidiëren, zegt Marius Meremans (N-VA). Werken etnisch-culturelefederaties dat dan in de hand?

We beg to differ

Radicaal-rechtse bewegingen zijn wereldwijd aan een opmars bezig. Ze zoeken niet naar een verbindend verhaal, maar polariseren en verdelen de samenleving. Dat discours wordt mainstream, ook hier. We ervaren dat: de groepen van de Federatie Wereldvrouwen reageren positief op ons fusieplan, bij Femmagroepen leeft meer reserve. Ons middenveld is nu geen afspiegeling vanonze superdiverse samenleving, wat nochtans zijn werkveld is.

Alle organisaties die Vlaamse subsidies willen, moeten aan dezelfde criteria voldoen. Er wordt gehamerd op goed bestuur: transparante, democratische beleidsvoering, met checks-and-balances en een professioneel bestuur. Dat staat haaks op de manier waarop het decreet werd aangepast.

Wij zouden er niet mee wegkomen.

Een kritisch middenveld is belangrijk, zegt Meremans. Dat middenveld wordt bestudeerd, geroemd en benijd voor zijn positieve effecten op de samenleving. We duwen op de plekken waar het zeer doet, wat moet volgens het decreet.

Alvast één goed punt op ons rapport.

Eva Brumagne & Diane Vangeneugden
Femma & Federatie Wereldvrouwe

Reageer