Wie was Jozef Cardijn?

{$items.title}

In  2017 is het 50 jaar geleden dat Jozef Cardijn stierf. Binnenkort start de voorbereiding voor een herdenkingsviering.  We staan even stil  bij wie Cardijn was en wat hij betekende vroeger en nu, ook voor Femma-vrouwen.

In dienst van jonge arbeiders wereldwijd

Jozef Cardijn werd geboren in Schaarbeek in 1882. Ons land maakte  in die tijd een sterke industrialisering door. Het liberalisme legde mensonwaardige levensomstandigheden op aan de arbeidersklasse. Als reactie hierop streden de socialistische- en ook de christelijke arbeidersbeweging voor een recht op een beter leven en erkenning van arbeiders in het economische en politieke milieu. Als jonge priester besliste Cardijn om zich ten dienste te stellen van het volksmilieu. In 1912 werd hij onderpastoor in Onze-Lieve-Vrouw van Laken. Hij werd daar geconfronteerd met vrouwen, jongeren en kinderen die genoodzaakt waren om thuiswerk te doen voor de textielsector. Ze verdienden een hongerloon en waren  op geen enkele manier wettelijk beschermd. Cardijn werkte met deze jonge werknemers volgens een eigen ontwikkelde methode. In 1915 werd  Cardijn aalmoezenier van de sociale Werken van Brussel-Halle-Vilvoorde. In 1925 werd  hij benoemd tot aalmoezenier voor alle organisaties van de arbeidersjeugd (KAJ, VKAJ, JOC en JOCF). Cardijn droeg de beweging internationaal  uit; in 1935 is KAJ actief in 25 landen. De KAJ groeide  gestaag. In 1957 was er een wereldbijeenkomst in Rome met meer dan 30.000 jongeren uit 87 landen.

Zien-oordelen-handelen (Z-O-H)

Vanuit een groot sociaal engagement zette Cardijn in op sociale, morele en religieuze vorming. Hij vertrok van de concrete leefwereld van jonge arbeiders en werkte  volgens  de methode zien, oordelen en handelen. Bekend zijn de toespraken van Cardijn waarin de herwaardering van arbeid(ers), vanuit een sterk religieuze inspiratie, centraal staat.

Vroeger bij (V)KAJ, nu bij Femma

Je komt ze vaak tegen: Femma-vrouwen die hun engagement startten in (V)KAJ. Sommigen van de ouderen maakten de wereldbijeenkomst in Rome zelfs nog mee. Deze gebeurtenis kleurde hun verdere leven. Ook gewoon lid of kernlid zijn van (V)KAJ betekende vaak veel. De centrale waarden van Cardijn en z’n beweging  gaven richting aan hun leven: sociale rechtvaardigheid, solidariteit,  de (gelijk)waardigheid van alle mensen en  het belang van ‘handelen’.  Op maatschappelijk vlak je nek uitsteken, iets doen aan onrecht i.p.v. veilig aan de kant blijven staan.  Verder kennen we Femma-vrouwen die als jong meisje gingen ‘dienen’ in een welstellend gezin in de stad. Niet zelden vertellen ze later dat (V)KAJ hun ‘redding’ was. In die groep konden ze op verhaal komen, leerden ze hun rechten kennen, kregen ze algemene vorming en genoten ze van broodnodige ontspanning. Tijdens elke samenkomst was er ‘de film van het leven’.  Om beurt vertelde de leden iets wat ze de voorbije dagen zelf meemaakten en wat hun raakte. De anderen luisterden actief en empathisch en daarop volgende een gesprek Z-O-H. Met tips en nieuwe moed kon de verteller terug naar huis. Tijden veranderen.  Vandaag zetten we intervisie op en inzage in mekaars (leuke) leven krijgen we o.a. via Facebook.

Cardijn levend vandaag!

Op maandag 1 mei 2017 van 10 tot 13.30 u. zal in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Laken de herdenking plaatsgrijpen van het overlijden van Jozef Cardijn, 50 jaar geleden. Hij was de stichter van de KAJ (Katholieke Arbeidersjeugd) en van de christelijke sociale organisaties. Het thema van deze herdenking luidt: Cardijn levend vandaag! Allen worden wij uitgenodigd op de eucharistieviering die door bisschoppen zal worden voorgegaan. Na deze viering brengen wij een hulde aan het graf van Cardijn en is er de mogelijkheid om de tentoonstelling over Cardijn en de KAJ te bezoeken. Er volgen ook getuigenissen van oud-Kajotters en huidige verantwoordelijken. Uiteraard is er een natje en een droogje voorzien.

Voorbereiding herdenking

Op dinsdag 18 oktober om 18 u. in Onze-Lieve-Vrouw van Laken is er een eerste vergadering van het comité dat de herdenking voorbereidt. Als je interesse hebt om hieraan deel te nemen laat je dit best weten aan Pol Arnauts via pol.arnauts@compaqnet.be

Tekst:  Chris Goossens

Reageer