We zijn ervan overtuigd dat we samen tot meer in staat zijn

{$items.title}

Wist je dat ons magazine ooit Vrouw & Wereld heette? In de brief in ons januarinummer legt voormalig voorzitster Alice Van Cauwenberghe uit waarom KAV/Femma in 1968 haar ledenblad deze naam gaf. De evolutie die onze vereniging toen doormaakte, gaat vandaag natuurlijk verder.  De fusie met Federatie Wereldvrouwen is daar een mooi voorbeeld van. Maar wat betekent deze fusie nu precies? Algemeen directeur van Femma, Eva Brumagne, en voormalig coördinator Federatie Wereldvrouwen, Diane Vangeneugden, leggen het je graag uit.  

Femma evolueert steeds. Kunnen jullie uitleggen hoe die evolutie er anno 2021 uitziet?

Eva: ‘Deze maand start een nieuwe beleidsperiode van Femma en Federatie Wereldvrouwen. Dat wil zeggen dat we vanaf nu tot eind 2025 samen één gezamenlijk plan gaan realiseren. De Vlaamse overheid vindt het een prima plan en geeft ons er financiële middelen voor. Dat plan moet aan heel wat voorwaarden voldoen. Eén ervan is dat we laten zien dat onze werking inspeelt op tendensen die we vandaag in de samenleving zien.’  

Op welke tendensen wil Femma inspelen?

Eva: ‘Vrouwenrechten staan nationaal en internationaal onder druk. In onze samenleving is het tweeverdienersgezin de norm en toch ligt de verantwoordelijkheid voor het onbetaalde werk op gezinsniveau nog altijd vooral bij vrouwen. Ze hebben minder vrije tijd dan mannen en daar lijden ze onder. In Vlaanderen en Brussel is er een enorme diversiteit tussen mensen op allerlei vlakken: etnisch-culturele achtergrond, geloof, taal, scholingsgraad, inkomen, …  
De mix van superdiversiteit en sociale ongelijkheid zorgt voor onzekerheid en wrijving. Sommige groepen verdelen mensen in ‘wij en zij’. Het is onze uitdaging als organisatie van het middenveld om tegengas te geven tegen die trend en verbinding en solidariteit tussen mensen net te versterken.’ 

Diane, kan je uitleggen wat voor organisatie Federatie Wereldvrouwen is?

Diane: ‘Zoals de naam je doet vermoeden, brengt Wereldvrouwen vrouwen uit de hele wereld samen. Een vijftigtal vrouwengroepen zijn bij ons aangesloten. We tellen méér dan twintig landen van herkomst. In sommige groepen zijn vijf of meer nationaliteiten aanwezig, waaronder ook Vlaamse vrouwen. Lekker gemixt.’ 

Wat betekent deze fusie voor de lokale netwerken van Femma en van Federatie Wereldvrouwen?

Diane: ‘Veel nieuwkomers spreken vaak uit hoe ze graag in contact willen komen met Vlaamse vrouwen. Voor hen is een breed sociaal vangnet een grote meerwaarde. Omgekeerd zie ik ook een meerwaarde voor de Femmavrouwen om in contact te komen met de Wereldvrouwen. Onbekend maakt onbemind. Het is een klassieke uitspraak, maar het wordt wel heel erg realiteit nu. Als mensen er zelf voor openstaan, leren we elkaar kennen vanuit een positieve nieuwsgierigheid. Als mensen eerder afkerig zijn, dan nemen we daar de tijd voor.’ 

Eva: ‘Onze gefuseerde organisatie ‘Femma Wereldvrouwen’ is een groot lappendeken van vrouwennetwerken die onderling verschillen. We gaan die sterker maken en duwtjes geven om andere netwerken te leren kennen. Zo leert elk netwerk van die andere, maar ook veel over zichzelf.  

Dat wil niet zeggen dat lokale netwerken zichzelf moeten veranderen of heruitvinden. Elk netwerk blijft lekker zichzelf.  Elk netwerk is één lapje van onze lappendeken en voegt er iets aan toe.’  

Waarom is deze fusie historisch te noemen?  

Eva: ‘Van zo’n vraag word ik als historicus altijd een beetje blij. Ze is historisch, omdat ze belangrijk is natuurlijk! Deze fusie maakt de vrouwenbeweging in Vlaanderen en Brussel sterker, over de grenzen van etnisch-culturele diversiteit heen. Dat is wat ons bindt: we zijn allemaal vrouwen en we geloven in de kracht van vrouwen die zich verenigen.

We kunnen bergen verzetten, als we dat willen.  

We gaan ook heel veel van elkaar leren, omdat we ook van elkaar verschillen, op het vlak van geschiedenis, aanpak, grootte, netwerk enzovoort.’ 

Lang voor de fusie hadden Femma en Federatie Wereldvrouwen veel met elkaar gemeen. Welke gelijkenissen tussen de twee verenigingen zijn treffend?  

Eva: ‘We delen onze bestaansreden. We versterken vrouwen in alle rollen die ze in de samenleving opnemen. We verdedigen onze rechten en eisen gelijke kansen op.  
Je zou het kunnen vergelijken met een relatie: partners die veel waarden delen en elkaar heel graag zien, die maken het meeste kans om samen een lang en heel gelukkig leven te leiden. Het zal nog wel even duren vooraleer we samen onze draai hebben gevonden in dit huwelijk en ook dat is helemaal oké.’ 

Voormalig voorzitster Alice zei in 1968 ook: vrouw zijn betekent een rijkdom bezitten aan mogelijkheden. Over welke mogelijkheden zou iedere vrouw volgens Femma Wereldvrouwen moeten beschikken? 

Diane: ‘Iedere vrouw heeft recht op een sociaal netwerk. Zeker nu in coronatijd is sociale isolatie een groot probleem. Het is ook belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Dat iedereen haar weg kan vinden naar de arbeidsmarkt, naar cultuur, het verenigingsleven en engagement. Iedereen heeft recht op vrije tijd, maar niet iedereen heeft daar toegang toe.’ 

Eva: ‘Witte vrouwen en gekleurde vrouwen worden vaak niet gelijk behandeld in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, op de huurmarkt, ... Oudere vrouwen ervaren leeftijdsdiscriminatie die jongere vrouwen niet kennen. Laaggeschoolde vrouwen hebben minder kansen dan hoogopgeleide, alleenstaande mama’s hebben andere zorgen dan vrouwen die het ouderschap delen met een partner. Dé vrouw bestaat niet.’ 

Hoe wil Femma Wereldvrouwen dit aanpakken?

Eva: ‘We delen een droom, namelijk dat alle vrouwen zich vrij en verbonden voelen. Dat gaat maar lukken als elke vrouw een evenwicht vindt tussen betaalde en onbetaalde arbeid en over voldoende vrije tijd beschikt.  Dat evenwicht is nodig om gelukkig te zijn. Dat is voor vele vrouwen nog een verre droom, omdat kansen en rechten nog lang niet eerlijk verdeeld zijn onder alle mensen en ook niet onder vrouwen onderling.  

Soms zien we onze eigen voordelen niet eens zelf.

Het is veel makkelijker om te zien op welke vlakken we ons benadeeld voelen of ongelijk behandeld worden. Daarom is andere mensen leren kennen en vanuit hun perspectief naar de samenleving kijken, zo verfrissend en verrijkend. Die verbindingen tot stand brengen is de kerntaak van Femma Wereldvrouwen.’ 

 

‘Je zou kunnen spreken van een win-win’

Femmacollega Chris Goossens zei over de fusie het volgende:

‘We hebben dezelfde waarden, namelijk rechtvaardigheid en solidariteit. Ook onze missie is hetzelfde. Je zou kunnen spreken over een win-win, maar dat is niet het belangrijkste. Femma wil al langer een spiegel van de samenleving zijn, en door samen te werken krijgen we er een aantal superdiverse vrouwennetwerken bij. De win aan de kant van Federatie Wereldvrouwen is dat het een kleinere organisatie is met een minder lange geschiedenis. Ze willen netwerken en vrijwilligers goed ondersteunen en dat lukt beter binnen een groter geheel. Eigenlijk is er niet zozeer een win-win voor elk van de twee oorspronkelijke verenigingen. We zijn ervan overtuigd we samen tot meer in staat zijn. Meer in staat om onze vrijwilligers en verschillende vrouwennetwerken te ondersteunen en meer in staat om een grotere maatschappelijke impact te hebben.’

 

Reacties

Nadine Van damme schreef

Normen, waarden, visie en missie zie ik helemaal zitten. Zou graag deel uitmaken van de vereniging.

Reageer