Waarom verplicht vaderschapsverlof een goed idee is

{$items.title}

In België heb je als mannelijke werknemer recht op 10 dagen vaderschapsverlof en 4 maanden ouderschapsverlof. Maar getuigenissen van drie vaders in De Standaard (27 april 2016), laten zien dat dit recht nog al te vaak ondermijnd wordt door een afkeurende werkgever en bedrijfscultuur. De vaders geven aan dat ze hun recht op zorgverlof voor hun kind niet ten volle durven benutten omdat ze negatieve gevolgen vrezen voor hun carrière. Om diezelfde reden, willen ze ook enkel anoniem getuigen.

Dezelfde bevindingen komen terug in een onderzoek (2010) over de opname van het vaderschapsverlof door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Het IGVM deed een bevraging bij 1200 vaders en vond dat 44,6% van de vaders die het onvolledig of niet opnamen dit deden omwille van het werk of de werkgever. Omdat men het niet wilde toekennen, omdat men dacht dat het zou worden geweigerd, of omdat het niet de gewoonte was binnen het bedrijf of de organisatie. De druk van werkgevers of de werkomgeving mag dus niet onderschat worden. Geschat wordt dat tussen de 20% -15% van de vaders die recht hebben op vaderschapsverlof het daadwerkelijk niet opnemen. Zij die hun recht wel gebruiken, nemen gemiddeld 6,85 dagen op.

Een verplichting van het vaderschapsverlof kan deze vaders die het niet of onvolledig durven opnemen alvast helpen. De verplichting bevrijdt vaders van de druk vanwege hun werkgever of werkomgeving om het verlof niet of onvolledig op te nemen.

Bovendien geven we zo als maatschappij ook het signaal dat zowel mannen als vrouwen de zorgverantwoordelijkheid voor kinderen moeten dragen. We bestrijden het stereotype dat zorgen iets ‘vrouwelijks’ is. Al te vaak zien we dat bij de geboorte van kinderen, ouders in stereotiepe rolpatronen vervallen. Het verschil in lengte tussen moederschapsverlof en vaderschapsverlof bestendigt dat stereotiepe denken. Door vaders van bij de geboorte intensief te betrekken bij de kindzorg kunnen we die stereotypen tegengaan. Onderzoek wijst uit dat een vader die van bij de geboorte mee zorg opneemt, meer betrokken is bij de zorg voor zijn kind, zowel op prille als op latere leeftijd. Dat leidt tot een hechtere band met zijn kind en heeft ook een positief effect op de gezondheid van de moeder en het kind. Bovendien zorgt het voor een meer evenwichtige verdeling van huishoudelijke- en zorgtaken tussen hem en de moeder. Dat is dan weer positief voor de carrièremogelijkheden en de financiële zelfstandigheid van de moeder.

Een verplichting is volgens ons ook slechts een eerste stap in de goede richting. Willen we een echt emancipatorisch beleid dat betaalde arbeid en zorgarbeid evenwichtiger verdeelt tussen mannen en vrouwen, dan moeten we het vaderschapsverlof uitbreiden tot 20 dagen en meer vaders recht geven op vaderschapsverlof (vb. zelfstandigen).

 

Bron foto: Johan Bävman

Reacties

sofie booms schreef

Ik wil even zeggen dat het voor vrouwen ook niet altijd eenvoudig is om ouderschapsverlof op te nemen. Ik heb ook moeten inboeten op carrièrevlak. En mijn werkgever vond dit ook alles behalve plezant. Dat is een keuze die mannen ook kunnen maken.

Bart Vanwildemeersch schreef

Dat is, denk ik, net de clou. Zolang mannen niet verplicht worden om vaderschaps te nemen en het bij de vrouw omwille van recuperatieredenen, moeilijk is direct aan de slag te gaan (en het voor het kindje niet ideaal is om van de bevallingstafel naar de crèche te gaan), gaat men ervan uit dat de moeder haar verlof neemt. Dat geeft, naast de directe toewijzing van de 'moederrol', sowieso ook een competitief nadeel aan de vrouw op de arbeidsmarkt. Door de vader ook een verplichting te geven, ga je beide gevolgen van een geboorte (naast het grote geluk natuurlijk), evenredig toewijzen aan beide ouders. En misschien kan dit ook leiden tot een maatschappelijke switch, waarbij ook mannen betrokken worden bij de opvoeding van de kinderen ('de mamma smeert de bokes', 'vindt de mamma deze crèche goed?', 'ga maar naar de mamma voor een plakkerke'... ). Op naar het Zweedse model!

Reageer