Waar een wil is, is een degelijk wettelijk pensioen

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: items in <b>/home/femma/apps/production/releases/20190805082358/frontend/cache/compiled_templates/7f6f1d63cd823f409c63dea54b7cfbfb_detail.tpl.php</b> on line <b>99</b><br />
{$items.title}

Of Femma een quote wilde leveren voor ‘De grote pensioenroof’ van Kim De Witte. Kim is docent pensioenrecht aan de K.U.Leuven en werkt ook voor de studiedienst van de PVDA.
Ja, dat wilden we, omdat het boek nauw spoort met het standpunt van Femma.

Een stevig wettelijk pensioen
Bij Femma staan we voor een degelijk wettelijk pensioen voor iedereen. Geen armoedig basispensioen dus maar één dat je een behoorlijke levensstandaard garandeert op je oude dag: zo’n 75 procent van je loon. 
Een stevige wettelijke pensioenpijler beschermt ons economisch, juridisch en sociaal het best, blijkt uit onderzoek.  Bedrijfspensioenen en individueel pensioensparen doen dat veel minder.  Ze leveren bijvoorbeeld geen pensioen op voor periodes waarin je ziek was, geen werk vond, mantelzorg moest verlenen of een kind opvoeden.  Om aan pensioensparen te doen, moet je er trouwens het geld voor hebben. En bedrijfspensioenen zijn voor velen aan de lage kant. Het beheer ervan, door private verzekeringsmaatschappijen, kost ons bovendien veel geld.  En je weet wel wat je erin stopt, maar niet wat het je oplevert.

Best betaalbaar
Met onze wettelijke pensioenen gaat het vandaag evenwel niet goed. Ze vallen nogal mager uit (en dit voor vrouwen nog veel erger dan voor mannen), en  we moeten er steeds langer voor werken.   Dit is voor vele mensen niet haalbaar en vele mensen willen dit ook niet. Beleidsmakers houden ons evenwel voor dat ze deze maatregelen moeten nemen omdat ‘het niet anders kan’. De vergrijzing maakt ze onbetaalbaar, weet u wel. 
Met die vergrijzing en die betaalbaarheid valt het best mee, toont Kim in zijn vlot leesbare en met cijfers, onderzoek en verhalen doorspekte boek aan.  Waar een wil is, is een degelijk wettelijk pensioen. En we hoeven er niet tot ons 67-ste voor te werken.

Aanzwellend protest
Het protest tegen het pensioenbeleid zwelt aan.  Vakbonden, vrouwenbewegingen, academici en oppositiepartijen houden petities, protestmarsen en laten hun stem steeds luider klinken.  In Oostenrijk zorgde protest ervoor dat het stelsel van de wettelijke pensioenregeling grotendeels intact bleef.  Beleidsmakers die in hun land verregaande privatiseringen van de pensioenen doorvoerden, zoals Schröder in Duitsland en Tusk in Polen, kregen de kiezersrekening gepresenteerd.
Als burgers hun stem laten horen, is  verandering mogelijk.


Vanavond vindt de lancering van ‘De Grote Pensioenroof’ plaats in Kultuurfactorij Monty in Antwerpen,  en op donderdag 31 mei in OPEK, Leuven.

Reacties

Riet Van Cleuvenbergen schreef

!!! Ja, de pensioenen, zeker in de privé-sector liggen te laag, vooral voor degenen die via hun werk geen groepsverzekering kregen.

Toch wil ik 2 zaken meegeven

1. Het antwoord moet in de eerste plaats komen van 'het sociaal overleg' tussen werkgevers en syndicaten: zo zit onze sociale verzekering in elkaar. Van hen komt het niet stel ik vast, al jaren niet. Misschien omdat AL degenen die er aan tafel zitten zelf een mooie groepsverzekering hebben? Ja, ook kaderpersoneel van de syndicaten heeft dat. Zeker ook de werkgevers.

2. Pensioenen: hangen samen met heel onze visie op sociale zekerheid, dat is dus meer dan pensioenen alleen.

Lees daarom ook artikel 'Elk paradijs heeft een keerzijde' van Frank Vandenbroucke van gisteren (26/03/2018) in De Standaard. Dat nuanceert model Oostenrijk, en legt volgens mij meer de vinger op de wonde. Want alle vergelijkingen lopen mank. Kernidee: 'Eerst praten over de sociale kwaliteit van de pensioenen en eindigen met een samenhangende visie op de architectuur van het stelsel: die discussie wil men in ons land maar niet voeren'.

Pensioendiscussie hangt samen met een noodzakelijke hervorming van de hele sociale zekerheid.

Jaren geleden hadden we hierover een sterk dossier. Op gebied van 'Werkzaam werk' staan we volgens mij met ons dossier nu al sterk. Nu de andere aspecten nog, maar dan met eerst een grondige discussie vanuit het oogpunt 'Vrouwen': zij hebben in verhouding minder een groepsverzekering ...

Mia Vanbelle schreef

Lieve Femma,

Gefeliciteerd met jullie stellingname en het promoten van het boek van Kim Dewitte!

Ik ben bijna 69 jaar, ging met pensioen op 65 jaar na 42 jaar werken in een voltijds statuut (alleenstaande moeder van 2 kinderen). Mijn pensioen bedraagt 1.200 euro. Ik kon nog net genieten van de pensioenbonus voor werken na je 62ste. Intussen is die bonus afgeschaft . Zonder die bonus zou mijn pensioen ongeveer iets boven de 1.100 euro liggen.

Mijn burgemeester Louis Tobback heeft, net als andere gepensioneerde parlementairen, een maandelijks pensioen van 6.200 euro (plus nog zijn burgemeesterswedde van 123.000 euro per jaar). En de parlementairen mogen nog steeds op pensioen op 55 jaar... Alle traditionele partijen zijn in het zelfde bedje ziek.

Lieve Femma, jullie hebben mijn volle steun. Ik hoop dat jullie de pensioenkwestie actief in de afdelingen brengen.

van harte,

mia vanbelle, kessel-lo

Lambrichts magda. schreef

Ik vind dat iedereen en daarmee bedoel ik iedere belg van belgische nationaliteit recht heefdt op een volledig pensioen aangepast aan onze levensstandaard.dat is een wettelijk grondrecht voor elke belg.dat is mijn persoonlijke mening zonder discusie.

Reageer