Vrijwilligers zijn en blijven heel gelukkig in hun Femma-engagement!

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: items in <b>/home/femma/apps/production/releases/20190805082358/frontend/cache/compiled_templates/7f6f1d63cd823f409c63dea54b7cfbfb_detail.tpl.php</b> on line <b>99</b><br />
{$items.title}

En deze uitspraak komt niet van de organisatie, maar van jullie, Femma-vrijwilligers, zelf. Voor de vakantie lanceerde Femma haar tweede vrijwilligersbevraging. Omdat wij willen weten hoe gelukkig onze vrijwilligers zijn in hun engagement. En of dit in het afgelopen jaar zo gebleven is?

Wat blijkt uit de resultaten? 3/4 van de bevraagde Femma-vrijwilligers geeft zichzelf een 8/10 of meer op de vraag of ze gelukkig zijn binnen hun Femma-engagement. De score gaat zelfs lichtjes omhoog ten opzichte van vorig jaar. En dat is super!

95% scoort op deze vraag meer dan 7/10. Een stijging van 2%! 97% van de vrijwilligers is graag vrijwilliger bij Femma. 86% is fier op Femma en maakt via haar engagement graag andere vrouwen warm  voor Femma. Deze scores blijven gelijk. We mogen als Femma heel fier zijn op jullie, onze vrijwilligers. Het is heel fijn om te zien hoe goed jullie je voelen binnen jullie vrijwillig Femma-engagement.

Femma-vrijwilligers voelen zich ook gewaardeerd en verbonden met hun lokale groep en de gemeenschap rondom hen. Niemand van de bevraagden antwoordt hier negatief. Een verbluffend resultaat. Uit de antwoorden blijkt nog maar eens hoe belangrijk het voor onze vrijwilligers is om een netwerk van vrouwen te hebben in hun leven.

Talenten krijgen kansen om zich verder te ontwikkelen. 84% van onze vrijwilligers vindt dat haar talenten verder ontplooid worden door het vrijwilligerswerk bij Femma. Een stijging van 4%. 73% geeft aan ook nieuwe talenten te hebben ontwikkeld. Het doet deugd om te merken dat het hart van onze organisatie zo goed in het leven staat en dat jullie genieten van jullie engagement in Femma.

Kansen tot verbetering

De scores zijn hartverwarmend. Maar alles kan beter. Uit de resultaten komen ook een paar verbeterpunten naar voor. Een uitdaging die Femma wil opnemen.

  • Zo willen we in de toekomst blijvend inzetten op gesprekken rond taakverdeling en keuzes maken.
  • En ook waardering krijgen voor je engagement en het behoren tot een netwerk van Femmagroepen blijven jullie belangrijk vinden.

De resultaten van deze bevraging helpen om richting te geven aan onze ondersteuning en begeleiding van jullie groepen. Evaluatie op regelmatige basis geeft ons handvaten om bij te sturen waar mogelijk.
Want zo’n gelukkige vrijwilligers, die moeten we koesteren en daar zetten we verder op in!

Winnaars

Dank aan alle vrijwilligers die deelnamen!
Aan de bevraagde vrijwilligers werd gevraagd in welke Femmagroep ze actief zijn. 5 groepen winnen een gratis Femma-activiteit naar keuze: Femma Heindonk, Femma Diegem, Fem’Machelen, Femma Eernegem en Femma Neerpelt Boseind. (Deze groepen werden al op de hoogte gebracht.)

Kreeg jij geen uitnodiging om deel te nemen aan de bevraging? Wees gerust, je hebt de mail niet gemist. Deze enquête werd aan een willekeurige selectie (steekproef) van vrijwilligers gestuurd. Misschien ben jij er de volgende keer wel bij.

Reacties

Hild Peeters schreef

Beste

Zijn jullie op zoek naar een vrijwilliger die bijvoorbeeld 1 maal per maand een brei-haak-naai-salon organiseert? Geen opgelegd werk maar ieder 'doet z'n eigen' ding.

Met dank

Hild

Femma Geel Bel

Reageer