Vredeswake 'Waardig werk'

{$items.title}

Zondag 5 maart 2017 om 15u stelt de Sint-Pauluskerk in Langemark opnieuw haar deuren open voor een hartverwarmende vredeswake. Deze keer is het thema 'Waardig werk'. Je mag je verwachten aan de vertrouwde formule van woord, beeld, getuigenis, verhaal, muziek, samenzang. O.a. prof Emmanuel Gerard, Catherine Carton en Jeanne Devos nemen er het woord en er zijn getuigenissen van op de werkvloer.

In de aanloop naar de vredeswake verzamelt de organisatie antwoorden op 2 vragen.  Ook jij kan deze beantwoorden: Klik hier om meteen aan de slag te gaan.

De vredeswakes brengen mensen samen die wakker willen blijven voor alles wat vrede bedreigt, die zorg willen dragen voor vrede. Het begrip ‘vrede’ wordt in het kader van de vredeswakes niet enkel benaderd in de enge zin van ‘afwezigheid van oorlog’, maar evenzeer in betekenissen als waarheid en rechtvaardigheid, eerbied voor mensenrechten, naastenliefde, mededogen en verzoening.

Noteer het alvast in je agenda en hou www.wakkervoorvrede.be of de Facebookpagina 'Wakker voor vrede' in de gaten voor nieuws en updates!

De verklaring van Langemark

...
Wij roepen alle krachten in onze samenleving op om werk te maken van een cultuur van ontmoeting, omdat wij geloven dat elke waarachtige ontmoeting met een nieuwkomer de samenleving verrijkt en versterkt.

Wij moedigen media, journalisten, opiniemakers, ngo’s, opvoeders, leerkrachten, kunstenaars, verenigingen… aan om nog meer inspanningen te leveren om mensen te verbinden. Wij pleiten ervoor de vele positieve verhalen de aandacht te geven die ze verdienen, zonder daarbij blind te zijn voor de problemen, die dienen benoemd en aangepakt te worden.

Wij engageren ons om in een vluchteling of migrant allereerst een (mede)mens te zien en te beseffen dat we allen gelijkwaardig zijn, hoezeer we ook van elkaar verschillen.
...

Op www.wakkervoorvrede.be kan je de volledige verklaring lezen en ondertekenen.

 

Reageer