Synode van het gezin

Paus Franciscus roept van 4 tot 25 oktober 2015 in Rome een Algemene Bisschoppensynode samen over de roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag. Via een grote bevraging polsten de Belgische bisschoppen naar de mening van haar gelovigen. Deze vragenlijst bleek niet voor iedereen even laagdrempelig. Daarom kwam vanuit de nationale cel zingeving van Femma het voorstel om onze stem op een andere manier te laten klinken. Het resultaat is een brief geadresseerd aan de aanwezigen van de synode.

Femma sluit het thema gezin en al haar superdiverse vormen in haar hart. Onze organisatie telt bovendien veel gelovige leden die de christelijke inspiratie genegen zijn. Daarom wou Femma graag haar bescheiden bijdrage leveren aan de dialoog over de kerkelijke leer over het gezin. In haar brief verzoekt Femma de bisschoppen om tijdens de synode bovenal het voorbeeld van Jezus in gedachten te houden. Aan de hand van vijf vragen en leidraden hoopt ze deze uitdaging te helpen voeden.

1. Getuigt de leer van gelijkwaardigheid?
Iedereen wordt zowel in woord als daad ingesloten.
2. Eerbiedigt de leer de diversiteit?
Ieder besluit is van het grootste belang voor álle leven, overal.
3. Leeft de boodschap van Jezus erin?
Alle woorden en daden ademen de barmhartigheid van God.
4. Uit de leer uw mening zonder oordeel of verwijt?
De leer predikt liefde en is vrij van oordelen.
5. Kondigt de leer onvoorwaardelijke liefde aan?
Er worden geen voorwaarden opgelegd.

De volledige brief kan u hier nalezen.

Reageer