Praat jij mee over de toekomst van ons onderwijs?

Tot 25 maart kan jij mee praten over de toekomst van ons secundair onderwijs. Je kan online je mening geven of zelf een debat organiseren. Alle informatie vind je op www.onsonderwijs.be. Het maatschappelijk debat voedt de politieke en parlementaire discussie over de hervorming van de eindtermen in het najaar. Doe mee want ‘onderwijs is het meest krachtige wapen om de wereld te veranderen’, wist Nelson Mandela.

Dromen

‘We willen Hannah Arendtscholen ipv Ipadscholen. Dus: denken, dromen, leren, verbeelden, verdiepen en docenten die mooie verhalen vertellen’, zegt de Nederlandse tijdsfilosofe Joke Hermsen.

Niet voor de winst

De vermaarde Amerikaanse politieke denker Martha Nussbaum waarschuwt in haar pamflet ‘Niet voor de winst’, voor de ver-economisering van het onderwijs. Ze noemt het de stille crisis in het onderwijs: in plaats van jongeren kritisch te leren denken en in te wijden in complexe mondiale vraagstukken, staat alles in dienst van het economische profijt. Vaardigheden die nodig zijn om democratieën levend te houden, worden wereldwijd terzijde geschoven, zonder dat daarover goed is nagedacht. Niet voor de winst is haar pleidooi om kunst, literatuur, talen, muziek, filosofie, geschiedenis, religie en cultuur niet als een overbodige luxe te zien, maar als essentieel voor de vorming van mensen tot burgers ('Leer je studenten kritisch denken', De Morgen, 31/08/2011).

Feminisme

De Zweedse overheid vindt het van groot belang dat hun jongeren onderwijs krijgen rond emancipatie en gelijkheid. Daarom krijgen alle scholieren 'We should all be feminists' van de Nigeriaanse schrijfster Chimaman.

En jij?

Emancipatie, gelijkheid, burgerschap, dromen en verbeelden… 
En jij, wat vind jij belangrijk om onze jongeren als basis mee te geven?

Reacties

Ria Van Eynde schreef

Het wordt tijd om jongeren ook relationele opvoeding te geven. er schuilt een groot gevaar in het woord 'gelijkheid'. mensen, mannen, vrouwen zijn niet gelijk, ze zijn gelijkwaardig.

Het middelbaar onderwijs is reeds geëmancipeerd, het is zelfs volledig op vrouwelijke leest geschoeid, het merendeel van de leerkrachten zijn vrouwelijk en van alle leerlingen, vrouwelijk of mannelijk worden vrouwelijke kenmerken verwacht: netheid, zorg, zelfredzaamheid en zelfdiscipline. Het percentage jongens met schoolmoeheid ligt veel hoger dan dat van meisjes, misschien moeten we terug denken aan gescheiden onderwijs tussen 10 en 16 ?

Lieve Lambrechts schreef

Het stimuleren van de communicatievaardigheden (o.a. verschillende talen leren, maar ook leren een gesprek voeren, enz.), de cognitieve ontwikkeling (heel ruim bekeken) èn de socio-emotionele ontwikkeling (met hierin o.a. de relationele vaardigheden,...) zijn volgens mij belangrijke aspecten in de opvoeding en het onderwijs.

Chris Dierickx schreef

Wij willen onze jongeren zoveel leren dat er tegenwoordig te gemakkelijk voorbij gegaan wordt aan enkele essentiële zaken zoals bijvoorbeeld schrijven zonder fouten ook in deze digitale wereld vind ik dit nog altijd zeer belangrijk.Als ik mededelingen krijg van kleuterleidsters of onderwijzeressen en die staan vol dt fouten dan stuit me dat tegen de borst.

Ook op gebied van respect (in de breedste betekenis van het woord)zouden er weer wat meer regels mogen aangeleerd worden

En als laatste zou men ook meer aandacht mogen besteden aan het feit dat wij in onze maatschappij niet alleen rechten hebben maar helaas ook plichten hebben

Dit zijn zaken die in velerlei projecten en lessen kunnen verwerkt worden

Brenda schreef

Ik kan me heel goed vinden in wat Rita hierboven vertelt over de vervrouwelijking van het onderwijs, maar ben niet helemaal akkoord met haar suggestie om jongens en meisjes terug te scheiden. Wat ik wel aan den lijve ondervind is dat het lerarencorps in het middelbaar onderwijs inderdaad sterk vervrouwelijkt. Mijn zoon zit in zijn laatste jaar (weliswaar een sociaal technische richting) en heeft geen enkele mannelijke leerkracht. Het is inderdaad zo dat vrouwelijke leerkrachten andere accenten leggen; meer focussen op structuur, vorm, netheid, discipline... Veel jongens kunnen hier niet aan voldoen en hebben nood aan meer creatieve opdrachten (en veel meisjes trouwens ook;-). Vaak worden ze niet positief aangemoedigd in wat ze wél kunnen, zo zijn er veel jongens zoekende op school en in het leven (cfr. artikel in Femma magazine over zoekende zonen). Ik vind dat jongens en meisjes moeten uitgedaagd worden om creatief te denken, kritisch te zijn en het van minder belang is of ze een lijntje onder hun titel hebben staan. Jongeren opvoeden tot verantwoordelijkheid eerder dan gehoorzaamheid en in dialoog gaan met hen is noodzakelijk. Helaas moet ik vaststellen dat weinig leerkrachten van mijn zoon écht moeite doen om zich te verplaatsen in de leefwereld van hun jongvolwassen leerlingen. Zijn ze daartoe voldoende opgeleid? Leerkrachten zijn heel bedreven in sanctioneren of remediëren van gedrag dat niet OK is, maar zijn m.i. minder georiënteerd naar werken met groepsdynamiek. Bijv. de klas van mijn zoon wordt bestempeld als 'moeilijk/ongemotiveerd/opstandig'. Als ik de leerkrachten vraag wat ze daar dan mee doen, hoor ik alleen dat ze leerlingen van plaats veranderen en een sanctie opleggen als het te bont wordt. Ik denk dat er veel meer potentieel zit om alles even on hold te zetten en de groepsdynamiek als insteek te gebruiken om stappen te zetten met de klas. Out of the box, letterlijk. Ik vind het ook belangrijk dat de school meedenkt over drugspreventie, eerder dan politieagenten met drugshonden aan de schoolpoort te zetten (en er dan fier op zijn dat er enkele leerlingen met wiet zijn 'gepakt'). In gesprek gaan met jongeren, ze leren verantwoordelijkheid nemen voor hun daden, minder sanctioneren en meer verbindend communiceren. Ik geloof dat dat kan. En tenslotte, wat de inhoud van het lessenpakket betreft, vind ik ook dat genderstereotypen moeten aangepakt worden. Niet enkel in het middelbaar onderwijs maar zeker ook in het lager onderwijs (ik kreeg een keukenschort voor moederdag, papa een kurkentrekker;-) Mijn zoon heeft wel al vorming gekregen rond gender en feminisme in het middelbaar. Dat vind ik heel goed! Samengevat: verantwoordelijkheid boven gehoorzaamheid, verbindend communiceren boven sanctioneren, creativiteit boven correctheid.

Reageer