Ook wij willen verbinden voorbij het hokjesdenken

{$items.title}

Vandaag lanceert BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd) in samenwerking met Uit De Marge, Kif Kif, Victoria Deluxe, Netwerk tegen Armoede, Karamah EU en Furia een campagne onder de naam ‘Al wat we delen’. Daarmee vragen de organisaties te focussen op de vele gelijkenissen die ons verbinden en een tegenwicht te bieden aan het dominante discours dat mensen verdeelt, nog meer tijdens de coronacrisis. Scum Studios zorgde voor de opnames en montage van het filmpje. De campagnefilm en affiches zijn te bekijken op de website van BOEH.

In een diverser wordende samenleving, trachten mensen anderen in hokjes in te delen om de wereld behapbaar te maken. Zelfs ondanks de steeds verder gedreven individualisering blijft het hokjesdenken overeind. Spijtig genoeg gaat dat in Vlaanderen vaak gepaard met kwalijke stereotyperingen: vrouwen zijn niet ambitieus, mensen van kleur zijn crimineel en mensen in kwetsbare situaties zijn verantwoordelijk voor hun precaire situatie. In werkelijkheid treden mensen elke dag weer uit hun hokjes en delen we veel meer dan wat we op eerste gezicht zouden kunnen vermoeden.

Bovendien spelen ook structurele mechanismen onze samenleving parten: ons onderwijssysteem versterkt de ongelijkheid, op de arbeidsmarkt worden zij die afwijken van ‘de norm’ nog steeds benadeeld en is het redden van onze economie belangrijker dan het redden van mensenlevens . Ook de komst van de coronacrisis zorgde ervoor dat het hokjesdenken opgang maakte: hele gemeenschappen worden verantwoordelijk gesteld voor de opkomst van het virus, verliezen hun recht op de openbare ruimte, en de kloof tussen de have’s en de have not’s wordt steeds groter. De ongelijkheid die er altijd was, werd pijnlijk duidelijk.

Enkele middenveldorganisaties namen hierbij de proef op de som. In het filmpje – onder coördinatie van BOEH!- is te zien hoe een diverse groep mensen letterlijk verdeeld wordt in verschillende hokjes. Deze opdeling symboliseert het hokjesdenken in onze samenleving geïnspireerd op de video ‘All that we share’ van de Deense televisiezender TV2 Danmark. Toch is er een opvallend verschil. Waar de originele video enkel persoonlijke vragen stelt, heeft de Vlaamse versie ook een maatschappijkritische boodschap. Op verschillende momenten is te zien hoe specifieke groepen – soms over grenzen heen – het hardst geraakt worden door bepaalde vormen van discriminatie en uitsluiting.

De organisaties, die zich allen inzetten voor meer sociale rechtvaardigheid, willen met deze campagne en video dan ook meer bewustzijn creëren over de geleefde ervaringen van gemarginaliseerde groepen en wederzijdse solidariteit aanwakkeren. Meer nog, een tegenwicht bieden in tijden van polarisering. Alle deelnemers zijn het alvast eens over één ding: iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan.


Volgende organisaties/netwerken onderschrijven de boodschap van de campagne:
BOEH!, Çavaria, Demos vzw, DeWereldMorgen, Ella , Femma, Furia, Karamah EU, Kif Kif,
Minderhedenforum, Netwerk tegen Armoede, Scum Studios, Uit De Marge, Victoria Deluxe,
Vrouwenraad

www.boeh.be

*Belangrijke noot: de opnames vonden plaats voor de uitbraak van COVID-19. 

 

Reacties

Monique schreef

Mooi filmpje, maar simplistisch en misleidend.

Verbindende elementen worden vermengd met politiek. Spijtig !

Algemeen verbindende zaken:

Iedereen houdt van de natuur, deed vroeger al eens kattekwaad,

wil veiligheid, maakt zich zorgen om het klimaat,...enz.

Er zijn mensen die iemand verloren hebben, en dat verdriet

kent iedereen. Men voelt zich al een gediscrimineerd.....enz.

Deze verbindende zaken worden vermengt met politiek :

Wie vertrouwt nog de politiekers, wordt regelmatig tegengehouden door de politie.

Wie is mikpunt van het hoofddoekverbod. (Dit zeker ingegeven

door Boeh.)

Deze laatste punten verbinden niet maar verdelen.

Daar bij deze zaken voor- en tegenstanders zijn blijven de hokjes.

Zolang groepen in de samenleving zich willen identificeren door

een uiterlijke kledij die verwijst naar geloof of gedachtengoed,

zal dit onze maatschappij verdelen en een wij en een zij.

Dus een mooi gemaakt filmpje doch moet kritisch bekeken worden.

Het zou beter zijn de zaken die mensen storen of ergeren in de samenleving te benoemen, en daar werk van te maken om

een betere maatschappij te scheppen.

Eva schreef

Ik vind dit een heel mooi filmpje. Het is goed om nog eens te ZIEN hoeveel er is dat mensen verbindt, over ogenschijnlijke verschillen heen. Dat maakt dit filmpje heel duidelijk.

Mensen hebben het recht om te dragen wat ze willen. We veronderstellen daar nogal gemakkelijk allerlei dingen bij, maar toetsen die zelden af. De hoofddoeken zijn al zo lang mikpunt van kritiek. Sinds een paar maanden dragen we allemaal vaak gezichtsbedekking en zijn we boos op wie dat niet doet. Ik bedoel maar: normen en waarden veranderen, wie ben ik om over die van een ander te oordelen? Laat staan om te verlangen dat anderen de mijne overnemen?

Reageer