Onderteken de petitie voor een Federale Reclameraad

{$items.title}

Onderteken de petitie voor een Federale Reclameraad

Brussel, 25 januari 2012. Femma is overtuigd van de macht die reclame heeft. De beelden en de boodschap die reclame verspreidt, oefenen wel degelijk een invloed uit op het denken en het handelen van personen, en in het bijzonder jongeren. Dit is ook de reden waarom we in 2010 zelf in opstand zijn gekomen tegen een reclamecampagne die vrouwen in een onderdanige positie ten opzichte van mannen afbeeldde. Een boodschap die haaks staat op ons eigen emancipatorisch verhaal en werking. Meer info over deze campagne en ons verweer vind je hier.

Momenteel heeft de Jury voor Ethische Praktijken in de reclame (JEP) de opdracht om de conformiteit van de reclameboodschappen te controleren op grond van de wetgeving en de codes voor zelfdiscipline. Het toezicht dat uitgeoefend wordt, krijgt veel kritiek vanwege de vele uitspattingen en onvolmaaktheden die al jarenlang in die sector vastgesteld worden. De kritiek daarop is niet van de poes: geen onafhankelijkheid en geen onpartijdigheid in dit orgaan dat door de sector zelf in het leven geroepen werd; juridische onzekerheid; zwakke controles door gebrek aan een systematisch en dwingend karakter…

Femma pleit dan ook samen met OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties) en 60 andere organisaties uit het middenveld voor een Federale Reclameraad. Die 'Raad' zou, als onafhankelijke en officiële instantie, niet alleen een efficiënt instrument voor onderzoek en analyse van de reclame zijn, maar zou ook een kader voor alle publicitaire praktijken bieden. In dat opzicht zou hij drie grote taken vervullen:

  • Observatie: alle publicitaire praktijken observeren zou het mogelijk maken om efficiënter te reageren op de reclameregulering door onder andere analyses te maken over 'reclame' en door op eigen initiatief of op verzoek aanbevelingen te doen aan de overheid en de adverteerders;
  • Controle: de controle die dit orgaan uitvoert, zou alle publicitaire praktijken omvatten en zou niet tot één klachtenprocedure beperkt blijven. Er zou een ruime macht voor zelfaanhangigmaking aan dat orgaan toegekend moeten worden. De gewenste controle zou ook helpen om uit te monden in ontradende en dwingende sancties;
  • Preventie: deze taak zou naar de consument gericht zijn voor zijn informatie en bescherming, met onder andere de invoering van een aanmoedigingsbeleid vóór verspreiding, om te vermijden dat er nog, net als vandaag de dag, sancties achteraf worden geheven die ondoeltreffend zijn en onzichtbaar voor de consument.

Ben jij ook van oordeel dat reclame een niet te onderschatten impact heeft en dat deze dus best door een onafhankelijk orgaan gecontroleerd wordt? Zet dan je handtekening onder de petitie.

Reageer