Nu heten we Femma

{$items.title}

KAV (Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging) heet voortaan Femma. Dat maakten we bekend op 12 mei 2012, onze tweede Vriendinnendag in Oostende. De naamsverandering komt er na een lang herbronningsproces en benadrukt nogmaals dat alle vrouwen welkom zijn bij onze vereniging, ongeacht hun geloof, job of herkomst.

'Onze nieuwe naam is kort en krachtig, elegant en vrouwelijk. Femma is open voor elke vrouw en dat moet blijken van bij het eerste contact', vertelt Eva Brumagne, algemeen directeur van Femma.
'De naamsverandering is geen marketingstunt, maar het logische gevolg van een uitgebreid herbronningsproces. De afgelopen jaren hebben we elk aspect van onze werking grondig geëvalueerd en aangepast aan de noden van vrouwen vandaag. Onze nieuwe naam sluit daar mooi bij aan.

KAV dekt de lading niet meer
'Bij het ontstaan van de organisatie, 90 jaar geleden, was de doelgroep vrij eng: ‘christelijke arbeidersvrouwen’. Doorheen allerlei maatschappelijke veranderingen heeft KAV zichzelf voortdurend heruitgevonden. De focus van de organisatie wijzigde, de doelgroep verruimde. Intussen noemen lang niet alle KAV-leden zichzelf nog katholiek of christelijk. Het is een divers publiek en alle vrouwen zijn welkom. Tegelijk merkten we dat de naam ‘Kristelijke Arbeidersvrouwenbeweging’ een ander beeld oproept. Met een nieuwe naam willen we voor eens en altijd duidelijk maken dat vrouwen bij ons welkom zijn, ongeacht hun religie, job of herkomst'. Aldus Eva Brumagne.

'Dit betekent natuurlijk niet dat we plots een compleet andere organisatie zijn. Ons huis kreeg een grondige opknapbeurt. En met de nieuwe naam hebben we nu ook een nieuwe voordeur. Ons huis ziet er anders uit, maar de fundamenten blijven hetzelfde. De ziel en de waarden waarmee het 90 jaar geleden begon, zijn er nog steeds: solidariteit, rechtvaardigheid, emancipatie. We blijven bouwen aan een wereld zonder vooroordelen, waarin elke vrouw zichzelf kan ontplooien.'

Aandacht voor nieuwe doelgroepen

De naamsverandering komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Er waait al enkele jaren een nieuwe wind doorheen de organisatie. Tijdens een herbronningsproces werden nieuwe organisatiedoelen en ook enkele nieuwe doelgroepen bepaald. Zo wil Femma meer aandacht hebben voor jonge vrouwen, alleenstaande vrouwen, kortgeschoolde vrouwen en allochtone vrouwen. De traditionele invulling van het drieletterwoord mag hierbij geen drempel zijn.

300 suggesties leidden tot Femma

Eva Brumagne:'Toen we beslisten om van naam te veranderen, hebben we gedurende vier maanden alle leden de kans gegeven om ideeën te spuien op de website www.kavzktnaam.be. Zo ontstond een lijst met meer dan driehonderd suggesties. Een werkgroep van beroepskrachten en vrijwilligers heeft dit proces in goede banen geleid. We zijn niet over één nacht ijs gegaan bij de keuze van de nieuwe naam en we hebben veel mensen betrokken. Dat heeft voor een stevig draagvlak gezorgd. Eens de keuze gemaakt was, hanteerden we een policy van strikte geheimhouding. Daar ben ik bijzonder fier op. Wie nu nog durft beweren dat vrouwen niet kunnen zwijgen…'

Gejuich tijdens de onthulling
De nieuwe naam werd onthuld tijdens de slotshow van het evenement Vriendinnendag in Kursaal Oostende. Op dit evenement kwamen meer dan tweeduizend leden allerlei workshops volgen. De dag werd afgesloten met een groots opgezette show waarin de naam onthuld werd. De volledige zaal juichte en applaudisseerde toen de naam eindelijk tevoorschijn kwam. Lady Linn and her Magnificent Seven zorgden voor een sfeervol optreden om de dag af te sluiten.

Een nieuw logo bij de nieuwe naam
Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo. Dit werd ontwikkeld door Gevaert Graphics. Ontwerper Bart Gevaert: 'Het logo versterkt de naam. Femma verenigt zeer diverse vrouwen en uiteenlopende groepen. Daarom krijgt elke letter een ander lettertype. De bol boven het logo straalt vrouwelijkheid uit, net als de frisse kleuren. De basiskleur is magenta, een kleur die niet voorkomt in het kleurenspectrum. Ook dit is een bewuste keuze, een statement.'

Reageer