Nique en Tine van Felies gaan op inleefreis naar de Filipijnen

Tine Vanhecke en Nique Buseyne,  beiden dienstverantwoordelijke bij Felies in Roeselare en Ieper, gaan met LBC/ACV op syndicale inleefreis naar de Filipijnen.

We werken reeds meer dan 20 jaar bij Felies. In 2005 trokken we mee de syndicale delegatie binnen Felies, toen nog Kinderopvang Kav, op gang. Als lid van de syndicale delegatie vertegenwoordigen we de groep werknemers in het sociaal overleg binnen Felies. Door de groei van de organisatie kon bij de sociale verkiezingen van 2008 een CPBW opgericht worden. Ook daar zijn we beiden effectieve afgevaardigden. We vertegenwoordigen Felies in de “Nationale Belangengroep Kinderopvang” van LBC en zetten de aandachtspunten van de kinderopvangsector mee op de agenda binnen LBC en ACV.

Via LBC-secretaris Johan Fobelets maakten we kennis met ‘Sama Sama’, Filippijns voor ‘allemaal samen’, een groep van vrijwilligers en personeelsleden van de christelijke arbeidersbeweging, die uitwisseling organiseren tussen vakbondsmensen hier en ginder. Sama Sama smeedt banden door solidariteitsreizen, een jaarlijks Filippijnenfeest en vorming. Ze werken actief mee aan solidariteitsacties met andere organisaties.

Ook dit jaar wordt zo’n syndicale inleefreis georganiseerd. Met zijn tienen hebben we ervoor gekozen om drie weken van onze vakantie te investeren in een solidariteitsreis en trekken van 30 juni tot 19 juli 2014 overzee.
We gaan er niet onvoorbereid naartoe. Door tal van avondbijeenkomsten en een vormingsweekend deden we al heel wat achtergrondinformatie op rond het politieke bestel van de Filipijnen, de buitenlandse invloeden, het plaatselijke leven en de harde strijd die er door zovelen wordt gevoerd om het bestaan van de gewone man en vrouw te verbeteren.
We willen ginder ervaringen uitwisselen en leren van elkaars vakbondswerk. We willen werknemers, boeren, vrouwen, jongeren ondersteunen in hun recht om zich te organiseren en in hun strijd tegen de schendingen van mensen- en vakbondsrechten. De internationale vakbondskoepel IVV catalogeert de Filippijnen als één van de slechtste landen voor werknemers(rechten). Lage lonen, hoge werkloosheid, onveilige arbeidsomstandigheden, ... Vakbonden worden er geweerd en stakingen gebroken. Er is veel moed nodig om in de Filipijnen consequent de kant van de werknemers te kiezen. Binnenkort kunnen we hen onze steun en solidariteit overbrengen. Het wordt ongetwijfeld een boeiende maar ook harde reis, waar we zeker en vast ook heel sterke vrouwen zullen ontmoeten.
Er staat ons veel te wachten!

Volg ons via onze reisblog

Reageer