Nieuwe regels voor kinderopvang van baby’s en peuters

De Vlaamse regering keurde een nieuwe regelgeving goed voor de kinderopvang van baby’s en peuters. De nieuwe regels treden in werking op 1 april 2014.

De overheid wil tegen 2020 voor de helft van de kinderen een opvangplaats hebben. Een lokaal Loket Kinderopvang in elke gemeente moet de ouders ondersteunen in hun zoektocht naar de geschikte opvang. Via www.kinderopvangzoeker.be kan die zoektocht ook online gebeuren.

Het kinderopvanglandschap wordt gestroomlijnd van zes naar twee soorten: gezinsopvang (tot 8 plaatsen) en groepsopvang (vanaf 9 plaatsen). De kwaliteitsnormen zijn voor beide soorten verschillend. Ze gaan over veiligheid, hygiëne, pedagogisch beleid en kwalificatie van de medewerkers. In de gezinsopvang legt de overheid de lat op 1 begeleider voor 8 kinderen die voltijds aanwezig zijn. In de groepsopvang ligt die lat op 9 kinderen per begeleider als er meer dan 1 begeleider aanwezig is. Geleidelijk aan zal voor beide soorten opvang elke verantwoordelijke en elke kinderbegeleider de nodige competenties moeten kunnen aantonen. De kinderbegeleiders gezinsopvang die alleen werken krijgen begeleiding in het inschatten en versterken van hun draagkracht. En elke kinderopvanglocatie zal pedagogische ondersteuning krijgen.

‘Ik vind het positief dat er een vergunningsplicht komt voor elke vorm van kinderopvang’, zegt Elke Verdoodt, directeur Kinderopvang-KAV (KOKAV). ‘En ik vind het eveneens lovenswaardig dat er in tijden van budgettaire krapte extra middelen voor kinderopvang komen.’

Toch moeten we waakzaam blijven. ‘De kwaliteit van de opvang hangt in grote mate samen met het aantal begeleiders die er zijn om voor de kinderen te zorgen. En in vergelijking met andere Europese landen blijven onze normen hoog. Het wordt opletten dat de kinderopvang niet de richting uitgaat van de bejaardenzorg. Een sector waar laaggeschoolde werknemers, voornamelijk vrouwen, voor veel te veel mensen moeten zorgen.’
‘Ten tweede denken we dat de drempel voor kansarme gezinnen hoger komt te liggen. De ouders moeten namelijk vanaf 1 december zelf hun bijdrage berekenen via de website van Kind en Gezin (www.kindengezin.be). Tot nu toe moesten ze hun aanslagbiljet of loonbrief aan de kinderopvangdienst geven en deze berekende dan hun bijdrage. Voortaan moeten ze inloggen met een elektronische identiteitskaart of een federaal token. Eens ingelogd, berekent de Kruispuntbank automatisch je bijdrage. Het systeem stuurt dan een mail naar jouw mailadres, en dit moet een privaat adres zijn. Niet iedereen heeft dit. Vervolgens krijg je een attest dat je aan je kinderopvangdienst bezorgt. In Antwerpen bedienen wij 900 ouders van wie de helft kansarm. Voor veel ouders is het nieuwe systeem een behoorlijke drempel. En daarnaast zijn er de nieuwe voorrangsregels: alleenstaande moeders en mensen met een zeer laag inkomen krijgen voorrang. Maar ze moeten wel werken. Dit verhoogt het risico dat kansarme gezinnen geen gebruik zullen maken van kinderopvang, terwijl kinderopvang een grote sociale en pedagogische meerwaarde heeft voor elk kind.’

‘En ten slotte hadden we ook gehoopt dat er samen met deze nieuwe regels ook eindelijk het werknemersstatuut voor de onthaalouders een feit zou zijn.’

Voor meer informatie: contacteer Elke Verdoodt, via elke.verdoodt@kinderopvang-kav.be of 0477.999.714

Reageer