Meisjes op de vlucht voor genitale verminking verdienen bescherming én hun gezin

{$items.title}

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking op zaterdag 6 februari voerde Femma Wereldvrouwen de dag voordien mee actie voor een humaner asielbeleid voor families waarvan de meisjes risico lopen op vrouwelijke genitale verminking. 

Zoveel onrecht voor kwetsbare gezinnen

Meisjes en vrouwen die in hun land van herkomst verminking riskeren, kunnen in België als vluchteling erkend worden. 

Wanneer het over minderjarige meisjes gaat, is het asielbeleid in 2019 veranderd. Voor 2019 kon zowel het minderjarige meisje als haar ouders een verblijfsrecht krijgen. Met één procedure was het gezin beschermd. In 2019 veranderde het beleid krijg enkel nog het meisje en niet de ouders bescherming. 

Resultaat is mogelijks een absurde situatie waarbij het kind in België mag blijven, maar de ouders een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten. De ouders moeten een aparte, tijdrovende, dure procedure opstarten om ook verblijfsrecht te krijgen. Dit maakt het leven van de gezinnen heel moeilijk. Bovendien hebben ze tijdens die procedure geen recht op onderdak, mutualiteit, inkomsten.

Op bezoek bij federaal staatssecretaris Sarah Schiltz 

Advocatennetwerk Progress Lawyers Network en GAMS vzw, Groep voor de Afschaffing van Vrouwelijke Genitale Verminking  trokken deze actie. Zij zijn deskundig in de juridische en sociale bescherming van en hulpverlening voor gezinnen in deze uiterst moeilijk situatie.  Samen met hen ging Femma Wereldvrouwen vzw vandaag mee in gesprek met Sarah Schiltz, staatssecretaris Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit. 

De eis was duidelijk: om terug te keren naar de oude regeling waar leden van hetzelfde gezin dezelfde status krijgen op hetzelfde moment. Je kunt een kind dat bij zijn ouders woont niet beschermen zonder zijn ouders te beschermen.

Het was een constructief overleg: 

  • Staatssecretaris Schiltz vroeg door op de technisch-juridische aspecten van de eis en op de levensomstandigheden van deze gezinnen. 
  • De getuigenis van een mama die naar België vluchtte om haar dochtertje te beschermen, maar zelf geen papier heeft, ging door merg en been. 
  • We praatten over de specifieke noden van en risico´s voor vrouwen en meisjes in asielcentra.

We sloten het overleg van een uur af met het engagement van de staatssecretaris dit dossier op te nemen met haar collega Sammy Mahdi, staatssecretaris Asiel & Migratie.

Laten we hopen dat deze actie een verschil betekent voor alle meisjes en hun familie die naar België vluchtten om te ontsnappen van genitale verminking. Dat zij hier bescherming krijgen als gezin!

Reageer