Kiezen voor GAS is kiezen tegen de samenleving

{$items.title}

De oproep
In het voorjaar van 2013 verzamelde de Vlaamse Jeugdraad 213 organisaties uit het middenveld uit de drie gemeenschappen. We vroegen met aandrang aan de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om het wetsvoorstel rond de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) niet goed te keuren. Met dit krachtige ultieme signaal uit het verenigde middenveld hoopten we de volksvertegenwoordigers tot dialoog te bewegen. Onze actie kreeg ook heel wat weerklank in de media.

De stemming
Ondanks het massale protest en een publieke opinie die zich duidelijk tegen de nieuwe wet heeft gekeerd, werd het wetsvoorstel op 30 mei 2013 goedgekeurd in het federaal parlement. Ook de poging om de wet na de stemming te evoceren (waarbij het wetsontwerp opnieuw in de Senaat behandeld wordt) is niet gelukt. We vonden geen vijftien senatoren om tot een evocatie over te gaan.

Het standpunt van de Vlaamse Jeugdraad over de GAS-wetgeving blijft ongewijzigd. De wet die goedgekeurd werd rammelt langs alle kanten. Rechtswaarborgen ontbreken, rechtszekerheid kan niet gegarandeerd worden, de scheiding der machten glijdt verder af en kinderen van 14 komen in het vizier. Allemaal zonder ernstige evaluatie van de huidige wetgeving en zonder grondig onderzoek.

De juridische weg
De Liga voor Mensenrechten en de Kinderrechtencoalitie bekijken momenteel de mogelijkheid om de nieuwe GAS-wet aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof. Enkele nieuwe elementen in de wet, zoals de leeftijdsverlaging en het plaatsverbod, komen hier mogelijk voor in aanmerking. Deze procedure zal pas officieel van start gaan vanaf het moment dat de nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. Organisaties die reeds ervaring hebben met dit soort dossiers, die inhoudelijk betrokken willen blijven bij dit dossier of die budget ter beschikking kunnen stellen voor de procedure, graag een seintje aan farah.laporte@kinderrechtencoalitie.be . Meer info over dit juridische spoor vind je op www.gasboetes.be .

De lokale implementatie en het publieke debat
Eenmaal de wet van kracht is, kunnen lokale besturen de wet implementeren. We zijn ervan overtuigd dat de betoging die door de jongeren georganiseerd wordt opnieuw een sterk signaal is naar lokale mandatarissen en de publieke opinie dat de GAS niet kan. De Vlaamse Jeugdraad blijft het GAS-dossier op de voet volgen. Je kan met vragen en signalen bij ons terecht via gas@vlaamsejeugdraad.be.

VVJ lanceerde ook een heuse GAS-brochure. Deze brochure staat vol tips en voorbeelden en is dé infobron om gefunceerd deel te nemen aan het debat in jouw gemeente.

Artikel overgenomen van de website van de Vlaamse Jeugdraad

Reageer