Juridische erkenning mantelzorgers in de steigers - opvolging Goud voor Zorg-actie

De federale ministerraad keurde vrijdag 22 maart 2013 een voorontwerp van wet goed dat de mantelzorgers juridisch erkent. De mantelzorger kan erkend worden via een procedure bij het ziekenfonds. In een volgende fase definieert de regering de verschillende vormen van mantelzorg en verduidelijkt ze de gevolgen van de erkenning via een koninklijk besluit. Om de ondersteunende maatregelen voor mantelzorgers te bepalen, overlegt de federale regering met de gemeenschappen.

Het voorontwerp van wet wordt nu voorgelegd aan de sociale partners uit de non-profitsector, de Federale adviesraad voor Ouderen, de Raad van de Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap.

Reageer