Jouw brief kan levens veranderen

{$items.title}

Of wij een oproep willen verspreiden om brieven te schrijven tijdens de jaarlijkse schrijfmarathon? 

Dat was de vraag van het vrouwenrechtenteam van Amnesty International.  Natuurlijk…  een blogje en een Facebookpost zijn snel gemaakt.  Dus begonnen we de oproep én de verhalen van de ambassadeurs te lezen.

Goh.. En die raakten! 

Stel je eens voor: 

  • Je baby wordt doodgeboren én daarom vlieg je in de cel…  voor 30 jaar.  
  • Of je bent een meisje van 13 jaar en in plaats van naar school te gaan en te giechelen met vriendinnen, word je gedwongen te trouwen met een man van 70… 

Dus een oproep lanceren is niet genoeg, want elke brief telt!  En een middagpauze is tijd genoeg voor 2 brieven en een kaartje, misschien zelfs meer.  Dus op dinsdag 8 december vond je de collega’s van het algemeen secretariaat niet in de refter, maar aan de schrijftafel.

Amnesty International zorgde dat we alle info én zelfs balpennen hadden en de collega’s schreven en praatten.

Stel je voor…
Maak het maar eens mee…
Ik ben blij dat ik geschreven heb.  Het voelt gewoon goed…

Schrijf jij ook?

Amnesty International organiseert in december haar jaarlijkse Schrijfmarathon. Honderdduizenden in de hele wereld schrijven dan brieven voor mensen die het slachtoffer zijn van ernstige schendingen van de mensenrechten. De actie loopt van 5 tot 31 december onder het motto ‘Jouw brief kan levens veranderen.’

Meer dan drie miljoen brieven en boodschappen leverde de Schrijfmarathon van de mensenrechtenorganisatie vorig jaar op.
Het resultaat? In Nigeria kreeg de ter dood veroordeelde Moses Akatugba gratie. Hij was op zijn zestiende achter de tralies beland, werd gefolterd en kreeg de doodstraf voor de diefstal van mobiele telefoons. ‘Ik wist niet dat mensen nog zoveel liefde hadden voor hun medemens’, reageerde hij overgelukkig na zijn vrijlating uit de dodencel.
De Chinese Liu Ping mocht in de gevangenis eindelijk bezoek van haar dochter ontvangen. En op de Filippijnen stelt de overheid een onderzoek in naar het politiegeweld waar Jeremy Corre het slachtoffer van was.

De kracht van brieven

Het is het bewijs dat al die handgeschreven brieven wel degelijk levens kunnen veranderen. Levens van mensen die het slachtoffer zijn van een oneerlijk proces, foltering, homohaat, een gedwongen huwelijk als kind, onderdrukking… Eén op vier schrijfacties van Amnesty International treft doel: een gevangene komt vrij, een doodstraf wordt omgezet in een celstraf, mensenrechtenschendingen worden onderzocht en de daders ervan vervolgd, discriminerende wetten worden aangepast…

Staatshoofden, regeringsleiders of andere autoriteiten aan wie de brieven gericht zijn, zwichten inderdaad soms voor de druk die Amnesty en haar vele sympathisanten uitoefenen. Voorwaarde is wel dat het om een massa brieven gaat. Daarom telt élke brief, daarom wil Amnesty zoveel mogelijk mensen warm maken om mee te doen aan de Schrijfmarathon.    

En als een concreet resultaat toch uitblijft? Dan nog betekenen de vele duizenden kaartjes en boodschappen van solidariteit, die naar de slachtoffers zelf of hun familie worden verstuurd, al heel wat. Het is het bewijs dat ze niet vergeten worden, dat overal mensen aan hen denken en voor hen opkomen.

Iedereen doet mee

Amnesty International wil met de Schrijfmarathon in Vlaanderen dit jaar 30.000 brieven versturen. Op 5 december vond de grote startactie plaats in de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.
Vandaar waaiert de actie uit over heel Vlaanderen. Bekende Vlamingen doen mee, burgemeesters zijn uitgenodigd om een brief te schrijven en ook de gemeenten en bibliotheken springen mee op de kar.
Brieven worden onder meer geschreven voor jonge meisjes uit Burkina Faso die al vanaf hun elfde uitgehuwelijkt worden aan bejaarde mannen; voor de Amerikaan Albert Woodfox, die al 43 jaar in eenzame opsluiting zit en zijn onschuld blijft uitschreeuwen; voor Yves en Fred uit Congo, die in de gevangenis zitten omdat ze op een vreedzame manier hun mening uitten over politiek en democratie.

Iedereen kan meedoen aan de Schrijfmarathon, gewoon thuis of met vrienden of collega’s op het werk. Alle informatie over de mensen voor wie geschreven wordt, staat op de website van de Schrijfmarathon:  www.schrijfmarathon.be.

Op die site kan je ook online deelnemen en vind je alle info over hoe je een actie kan organiseren.
En dat is van groot belang.

Want jouw brief kan levens veranderen.

 

Reacties

GIna schreef

Ga ik zeker doen

Reageer