Jij bent een kei, dankzij je steun voor wie kwetsbaar is

Similes lanceert vandaag ‘Jij bent een kei’.
Een campagne voor meer empathie en hulp, die iedereen aanbelangt

Minstens een op vier mensen wordt vroeg of laat geconfronteerd met ernstige psychische problemen, hetzij bij zichzelf, hetzij in zijn naaste omgeving. Toch blijven tegenslag en ziekte dikwijls moeilijk bespreekbaar.

Ook als familielid van een psychisch kwetsbaar iemand, ervaart men het taboe of onbegrip. Vaak wordt men door de omgeving niet gezien of gehoord. Daarbij is het risico groot dat men zichzelf vergeet terwijl men voor het familielid zorgt. Wie het moeilijk heeft, houdt zich meestal sterk. Terwijl steun van familieleden, vrienden, collega’s, buren … heel belangrijk is om veerkracht te hervinden of te bewaren.

Meer begrip en goede ondersteuning maken een buitengewone situatie draaglijk

Similes is al decennialang een veilige haven voor familieleden van psychisch kwetsbare mensen. Ze worden onthaald met informatie en ondersteuning. Wie dat wenst, kan telefonisch, via mail of in een van de 30 lokale kringen zijn of haar verhaal kwijt. Vrijwilligers staan klaar om lotgenoten te ondersteunen met raad en daad. Er wordt professioneel juridisch advies geboden. En dat alles met veel respect voor de privacy van de leden.

Met ‘Jij bent een kei’ start Similes op 10 oktober 2017, werelddag voor geestelijke gezondheid, een sensibiliseringscampagne naar het grote publiek. Die loopt tot en met 15 mei 2018, de internationale dag van het gezin. Similes roept hiermee iedereen op om een KEI te zijn in er zijn voor een ander. Want het sociale weefsel van onze maatschappij mag en kan sterker.

Zelfs de donkerste wolk heeft een zilveren randje

Similes vind het belangrijk om ook het positieve en veerkrachtige in het licht te zetten. Veel (getuigenis)vrijwilligers bij Similes beleefden als kind en/of jongere harde tijden door de psychische kwetsbaarheid van een familielid, maar sloegen er toch in om verdriet, angst en onmacht om te buigen.

Sommigen van hen zetten zich nu als ervaringsdeskundige in voor anderen. Zij weten als geen ander wat het betekent om te mogen rekenen op een luisterend oor en een troostende schouder. Anderen bepleiten structurele veranderingen bij beleidsmensen en in de hulpverlening. Ze brengen hun verhaal in scholen en zorgorganisaties.

“Ik had een moeilijke jeugd. Mijn moeder en mijn zus waren psychisch ziek. Niemand stond er bij stil hoe ik me daarbij voelde. Psychische problemen moeten echt bespreekbaar worden. Ik gebruik mijn ervaring om anderen te steunen. Dat geeft me energie!” 
Frédéric

“Mijn zoon Thomas kampt met een bipolaire stoornis. De ervaring leert me dat je jezelf moet beschermen tegen reacties die, wellicht onbedoeld, zeer zwaar aankomen. Deze ziekte is moeilijk te behandelen, ik ben altijd alert. Maar ik kan alleen maar vaststellen dat Thomas een positief verschil maakt in het leven van anderen. Ik ben dankbaar dat het vertrouwen dat ik mijn zoon altijd schonk, bevestigd wordt.”
Annemie

“Mijn broer kreeg op zijn achttiende de diagnose ‘chronische schizofrenie’. Op een gegeven moment werd hij gedwongen geïnterneerd. Ik kanaliseerde mijn verdriet en frustratie in een mooie documentaire over dit heikele onderwerp. Vandaag zet ik mijn kennis en ervaring in om kansarme mensen te ondersteunen en om advies te verlenen aan organisaties die de armoede in Vlaanderen aanpakken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het zichtbaar maken van het verhaal van binnenuit, met aandacht voor de kwetsbaarheid van mensen en de schaamte die ze ervaren.”
Sammy

“Ik zie bijvoorbeeld hoe mensen vanuit hun eigen kwetsbaarheid openbloeien tot een betrokken moeder of vader. Ze willen het extra goed doen en kunnen krachten aanboren die anderen niet hebben. De bijzondere veerkracht van die mensen dwingt respect af. Ik nodig iedereen uit om daarbij stil te staan.”
Peter Rober, psychotherapeut

Het KEIplan

Een psychisch kwetsbaar familielid ondersteunen is niet eenvoudig. De goede raad van Similes voor de omgeving van die zorgende is dat wel. En hoognodig. Want zelf niet gezien en begrepen worden, maakt het extra moeilijk.

Daarom roept deze campagne vrienden, collega’s, werkgevers, leerkrachten, klasgenoten, buren ... op om een KEI te worden in er zijn voor zij die altijd klaarstaan. Kleine moeite, immens verschil.

Kijken,
 hoe het echt gaat met iemand

Hou de persoon die zorgt voor een kind, moeder, vader, broer, zus, partner, andersgeliefde … met psychische problemen discreet in het oog. Check regelmatig met hem of haar of het wel echt lukt, vaak cijfert hij of zij de eigen behoeftes weg.

Empathie tonen, luisteren zonder een oordeel te vellen

Laat zien dat je er bent. Oprecht luisteren of een knuffel is vaak al voldoende.

Ingrijpen, en helpen waar het kan

Bied hulp aan als het even te zwaar wordt. Maak samen een wandeling in de natuur, pas een avond op de kinderen, zorg voor eten … Kleine dingen kunnen al een groot verschil maken. Als de situatie ondraaglijk wordt voor de persoon in kwestie, zorg er dan mee voor dat hij of zij professionele hulp voor zichzelf zoekt en vindt

Steunsteentjes maken de tongen los

Op www.similes.be vind je

  • nog meer eerlijke, krachtige en ontroerende getuigenissen van ervaringsdeskundige
  • hoe je een KEI wordt in graag zien
  • hoe je mensen die zich nu al KEIhard inzetten voor een ander kan bedanken en ondersteunen door hen een STEUNsteentje te schenken
  • hoe je ook je familie, je collega's, je vriendenkring en de vereniging waarin je actief bent, kan stimuleren om er KEIhard voor te gaan
Samen sterk

‘Jij bent een kei’ is een project van Similes en Cera. De campagne kwam tot stand dankzij de inbreng van meer dan 50 leden uit de 30 lokale Simileskringen, en de actieve medewerking van tal van partnerorganisaties.

Reageer