Hoe zorgtaken combineren met een job? Geef je mening!

{$items.title}

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouders en mantelzorgers hun zorgverantwoordelijkheden beter kunnen combineren met een job? Dat is de vraag die de Europese Commissie stelt aan jou. Heb je hier wel een idee over, dan kan je dat tot 10 februari laten weten door deze vragenlijst in te vullen en door te sturen. Je komt op een Engelstalige bevraging terecht, maar rechtsboven de pagina kun je de taal wijzigen.

Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Een belangrijke reden daarvoor is dat vrouwen vaker zorg opnemen voor kinderen, ouderen of afhankelijke familieleden. Dit zorgt ervoor dat ze vaker deeltijds gaan werken of stoppen met werken dan mannen. Met als gevolg dat hun talenten onderbenut blijven en dat ze een groter risico lopen op armoede en sociale uitsluiting.

De Europese Unie wil de arbeidsparticipatie van vrouwen verhogen door haar wetgeving en beleid aan te passen en te moderniseren. Ze stelt dat werknemers de zorg voor kinderen en/of andere familieleden beter moeten kunnen combineren met hun beroepsleven, zorgtaken beter moeten worden verdeeld tussen vrouwen en mannen, en mannen en vrouwen dezelfde kansen moeten krijgen op de arbeidsmarkt.

Jij kan de Europese Commissie helpen door de vragenlijst in te vullen (tot 10 februari) en aan te geven welke maatregelen volgens jou noodzakelijk zijn om bovenstaande doelstellingen te bereiken. Is er volgens jou bijvoorbeeld meer nood aan kinderopvang, ondersteuning van mantelzorgers, verplicht vaderschapsverlof en/of een 30-urenweek?

Femma zal als organisatie de vragenlijst invullen, maar het is ook belangrijk dat zoveel mogelijk burgers dit zelf doen. Dat zorgt namelijk voor een groter draagvlak  en meer ideeën.

Tot slot nog een praktische tip:

  • Het achtergronddocument waarbij in het begin van de vragenlijst naar verwezen wordt, kan je aan de rechterkant van de pagina in het Nederlands downloaden (of je vindt hier de rechtstreekse link).

Meer info over de visie van Femma op de combinatie van betaalde en onbetaalde arbeid vindt je in ons dossier.
 

Reacties

Joke schreef

De link naar de vragenlijst blijkt niet te werken...

Liesje schreef

Dag Joke

Als er met jouw IP adres al een vragenlijst is ingevuld, zal je inderdaad op een soort aanmeldpagina terecht komen. Waarschijnlijk wordt zo vermeden dat dezelfde mensen 2 keer de vragenlijst invullen. Dus via een ander toestel en/of verbinding proberen als dat kan.

Groetjes

Liesje

adlain schreef

De mogelijkheid creëren om ontluikende moeders te ondersteunen tijdens de oedipale fasen van hun boreling, mits financiële bijdrage zodat zij zich kunnen bekwamen in hun (huis)moederlijke rol. Zodoende de prille relatie tussen (zorg)moeder niet onnodig te ontdoen van haar wenselijkheid, eerder de cruciale ontwikkeling in de relatie -vooraf aan de schoolse setting- maatschappelijk te ondersteunen. De tegenprestatie kan vertaald worden naar een actief pedagogisch engagement van de moeder of zorgouder in hun queeste naar optimale gezinsverbondenheid. Dit kan verstrekt worden door betrokken instanties, van waaruit professionals hun pedagogische inzichten delen, alsook advies verlenen tbv toekomstige knooppunten in de eerder voornoemde én toekomstige ontwikkelingsfasen.

Miet De Schepper schreef

kan adlain dat ook eens vertalen voor de gewone vlaamse vrouw ? Hartelijk dank !!!

Reageer