Femma zoekt kandidaten voor haar Algemene Vergadering en haar Raad van Bestuur

{$items.title}

Femma maakt een wereld waar iedereen zich vrij voelt en evenwicht vindt tussen werken, zorgen en tijd voor zichzelf.
In onze vrouwennetwerken dagen we elkaar uit om bewust tijd te maken voor vrije tijd. We halen er kracht uit in verbinding met onszelf en met anderen.
Samen kijken we kritisch naar de wereld, maken we een vuist tegen onrecht en ontwerpen we een nieuwe samenleving.
Hier hebben we recht op. Allemaal.

Mee dankzij jou:

♦ realiseert Femma haar beleidsplan 2021-2025, met twee ambities:

  1. Wij zijn een inclusieve vrouwenbeweging;
  2. Alle vrouwen maken bewust tijd voor vrije tijd in een samenleving waarin alle vormen van arbeid evenwichtig en kwaliteitsvol gecombineerd worden.

♦ drukt Femma haar stempel op de samenleving.

Wie ben jij?

♦ Man, vrouw, X;
♦ Je hebt een scherp oog voor de belangen van alle vrouwen. 
♦ Je begrijpt waarom de vrouwenbeweging vandaag nodig is, je bent een feminist(e); 
♦ Je deelt onze visie op samenleven:

Alle mensen hebben verbinding nodig met de democratie als sokkel, op basis van universele waarden en sociale grondrechten, vanuit een welbepaald mensbeeld, in een superdiverse en polariserende samenleving die we toch samen maken en vanuit een visie op identiteit, gericht op inclusie en  op een ander sociaal-economisch model, met een feministische bril op en gedreven door verwondering en door gemeenschappelijke hoop.

♦ Je kent en waardeert vrijwilligers(werk);
♦ Je hebt een relevant netwerk;
♦ Je bent leergierig;
♦ Je denkt op lange termijn en strategisch;
♦ Je buigt problemen om tot kansen;
♦ Je bent een beslisser;
♦ Je kan financiële documenten als jaarrekeningen en begrotingen lezen en interpreteren.
♦ Je oefent geen politiek mandaat uit.

Deze terreinen van expertise zijn een extra troef:

♦ Armoede en kans-armoede bij vrouwen;
♦ Inclusief en verbindend verenigen;
♦ De beleidscontext van het sociaal-cultureel volwassenwerk.
♦ Fondsenwerving;
♦ Ondernemerschap.

Wat bieden wij?

♦ De kans de koers mee uit te zetten van een sterke vrouwenorganisatie met een uitstekende faam;
♦ Het fijne gevoel dat jouw engagement voor vrouwen vandaag het verschil maakt;
♦ Een verrijkend netwerk van boeiende en inspirerende bestuurders;
♦ Een prikkelende en uitdagende leeromgeving;
♦ Een professionele ondersteuning, gebaseerd op de principes van goed bestuur. 
♦ Een degelijke verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid.

Wat verwachten wij van je?

♦ Je bent of wordt lid van Femma;
♦ Je engageert je vrijwillig voor de duur van een beleidsperiode. (We voorzien geen vrijwilligersvergoeding, maar wel een onkostenvergoeding.)
♦ Je bent present op de bestuursvergaderingen, ’s avonds en in Brussel:
♦ Voor leden van de Algemene Vergadering: ongeveer 2 x per jaar, 3 uren;
♦ Voor leden van de Raad van Bestuur: ongeveer 7 x per jaar, 3 uren; 
♦ Je bereidt de dossiers vooraf grondig voor. Per bestuursvergadering heb je daar ongeveer 2 uren tijd voor nodig.
♦ Je zet je netwerk in voor Femma.
♦ Je handelt als ambassadeur van Femma.

Meer weten?

Meer informatie over de inhoud van deze functies kan je krijgen bij Joke Callens (joke.callens@femma.be of tel.: 02 246 51 00).

Je kandidatuur met motivatiebrief  kan je mailen tot uiterlijk 10 februari 2020 naar
joke.callens@femma.be  of via brief bezorgen aan Joke Callens, Femma – bestuursvernieuwing, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel. 

We kijken er naar uit!

Reageer