Femma wenst Kris meer vrouwen toe!

Vrouwen in de Vlaamse regering

Voor de regeringsvorming pleitte Femma met haar actie 'Ik wens Kris vijf vrouwen toe' voor evenveel vrouwelijke als mannelijke Vlaamse ministers. Deze eis sloot aan bij de roep van andere vrouwenorganisaties, waaronder Alice (zie http://www.alicezorgtvoorstemming.be/), om een sterkere vrouwelijke vertegenwoordiging in de politieke besluitvorming. Naast een sterke aanwezigheid van vrouwen in het Vlaams parlement, moeten ministerposten en de leidinggevende functies op de kabinetten ook door vrouwen ingevuld worden. De regering werd gevormd, de kabinetten zijn stilaan samengesteld. We maken de stand van zaken op.

Met vier vrouwelijke Vlaamse ministers (op 9 ministers in totaal) en meer dan 40 % vrouwelijke parlementsleden, is er een duidelijke vooruitgang in vergelijking met de vorige Vlaamse verkiezingen. Ook de Waalse regering kan hier lessen uit leren. Zij doen het met slechts één vrouwelijke minister erbarmelijk slecht.

Bij de benoeming van de topfuncties loopt het echter ook bij ons mis. Bij de vorige regering Peeters waren er vijf vrouwelijke kabinetschefs. Nu is dat er nog één. Hoewel nog niet alle functies zijn ingevuld, lijkt het weinig waarschijnlijk dat het grote onevenwicht nog rechtgetrokken wordt.
Net zoals vorige keer is minister-president Kris Peeters één van de slechtste leerlingen van de klas. Bij zijn topmedewerkers, die al allemaal aangeduid zijn, zit geen enkele vrouw. Ook Hilde Crevits had vorige keer een volledig mannelijk A-team en lijkt dat dit keer over te zullen doen. Enkel Jo Vandeurzen scoort goede punten met een vrouwelijke kabinetschef. Volgens Ingrid Pellsers, woordvoerster van Alice, is een verklaring niet ver te zoeken. 'Er is een afslanking van de kabinetten gebeurd', verduidelijkt Pelssers. 'Van een totaal van ongeveer 500 medewerkers blijven er nog maar 288 over. In die situatie is het vaak ‘last in, first out’ en dat zijn nu eenmaal de vrouwen.' Al mag dat geen excuus zijn om de klok terug te draaien.

Femma wil daarom samen met andere vrouwenorganisaties blijven actie voeren zodat vrouwen mee het mooie weer maken in de politieke besluitvorming.

Reageer