Femma reageert geschokt over resultaten jongerenenquête in Humo

{$items.title}

Zo gezien, zo gedaan

Brussel, 1 oktober 2010. Femma is geschokt bij het lezen van de resultaten van de Humo´s jongerenenquête (Humo, 28 september 2010). Zowel jongens als meisjes houden er erg traditionele opvattingen over de rollen van vrouwen en mannen op na. Een kwart van de jongens is er blijkbaar van overtuigd dat vrouwen een extra gen bezitten waardoor zij beter het huishouden kunnen runnen dan zij.

Jongeren denken duidelijk dat vrouwen aan de haard horen: de kinderen lijden onder een buitenshuis werkende moeder, mannen willen geen vrouwelijke baas, want het gezin is voor een vrouw toch veel belangrijker dan een baan buitenshuis. We zijn geschokt, maar kunnen we het hen kwalijk nemen? Eigenlijk niet. Vanaf onze geboorte worden we immers ondergedompeld in een omgeving waarin gedragspatronen met daaraan verbonden verwachtingen een grote impact hebben op hoe we ons leven uitbouwen.
We hebben ons deze rollen eigen gemaakt en daarom vinden we ze 'normaal'. Vrouwelijke politici krijgen meer aandacht voor hun garderobe dan voor hun beleidsvoorstellen. In de reclamewereld worden de wasproducten grotendeels door vrouwen aangeprezen. Thuis zien jongeren dat hun moeders 8,5 uur per week meer aan huishoudelijk werk spenderen en nog eens 1,5 uur per week meer aan kinderzorg en opvoeding. Deze realiteit heeft gevolgen voor de beeldvorming die opgroeiende kinderen opbouwen. Zelfs in het onderwijs worden jongeren stereotiep benaderd.

Dat jongens en meisjes evenveel potentieel hebben en dus gelijke kansen verdienen is voor de meesten vandaag een evidentie. Toch blijkt uit onderzoek dat leerkrachten jongens en meisjes op een andere manier behandelen. Het is erg belangrijk aandacht te hebben voor deze stereotiepe benadering van meisjes en jongens. De ongelijkheid op de arbeidsmarkt begint immers al op de schoolbanken. Jonge generaties vrouwen zijn vandaag opvallend hoger geschoold dan mannen. De verdeling van jongens en meisjes over de studierichtingen is echter niet gelijkmatig. Jongens bevinden zich vaker dan meisjes in studierichtingen die leiden naar beter betaalde jobs. Steeds meer vrouwen breken door het glazen plafond, in bedrijfsleven en politiek, en steeds meer mannen nemen tijdkrediet om voor hun kinderen te zorgen. Toch ZIEN we dit niet weerspiegeld in de media, het onderwijs en onze onmiddellijke omgeving.
Daarom ijvert Femma voor een gezonde, genuanceerde en niet-stereotyperende beeldvorming van vrouwen en mannen. Met deze meer realistische beeldvorming willen we het zelfbeeld van vrouwen versterken en alle aanwezige talenten in de samenleving aan bod laten komen. Daar worden we allemaal beter van!

Voor meer info zie: http://www.femma.be

Annemie Janssens, algemeen directeur Femma

Reageer