Femma Neder-Over-Heembeek en Nissaa kregen ruimte om elkaar te vinden

{$items.title}

Het begon bij een kopje thee

Een vijftal jaren geleden merkte Habiba Massaoudi dat er in Neder-Over-Heembeek een veel kleiner naschools aanbod was voor Nederlandstalige kinderen dan in Molenbeek, waar ze in de naschoolse opvang werkte. Toen leerde ze Ann De Raedt kennen, die met cultuurvereniging Nova activiteiten organiseerde voor kinderen en vrouwen in Neder-Over-Heembeek. Samen met Ann begon Habiba voorleesuurtjes te houden in het gemeenschapscentrum in het Lendric-gebouw. Ook Salua Tekal sloot zich bij hen aan. Zij zette ‘Taalkriebels’ op, waar kinderen spelenderwijs bezig waren met taal. Op vrijdagavond hielden ze theemomenten. Daarbij werden ouders uitgenodigd om thee te komen drinken, terwijl er voor de kinderen activiteiten werden georganiseerd. Op die manier konden ze het contact met de ouders versterken. 

Uit die theemomenten groeide het idee om meer te doen. Er bleek in hun gemeenschap bijvoorbeeld een grote nood aan activiteiten en cursussen die vrouwen meer zelfvertrouwen geven en hun zelfstandigheid vergroten. Daarom stelde Fadma Bellaghmouch voor om bij Femma aan te sluiten. 

Twee groepen met een eigen identiteit

Nu is er in Neder-Over-Heembeek al een Femma-afdeling, een groep die al meer dan 100 jaar bestaat en opgericht werd onder de vroegere Kristelijke Arbeiders Vrouwengilde (KAV). Omdat de groep al zo lang bestaat en een heel andere doelgroep met andere behoeften heeft, werd er besloten naast de Femmagroep Neder-Over-Heembeek een nieuwe groep op te richten. Deze groep kreeg de naam Nissaa, wat ‘vrouw’ betekent in het Arabisch. Zo kunnen beide groepen op hun eigen ritme en voor verschillende doelgroepen activiteiten organiseren. De afgelopen jaren plande Femma Neder-Over-Heembeek bijvoorbeeld busuitstappen naar Rochehaut en Brugge en organiseerden ze bezinnigsdagen en cursussen bloemschikken. Ook de Dolle Dorpsdagen in Neder-Over-Heembeek en een cultureel bezoek aan Tienen stonden op het programma. Femma Nissaa wil inzetten op taallessen, dansateliers en doe-het-zelfcursussen voor vrouwen. Onder coaching van Fadma Bellaghmouch leerden de vrijwilligers van Femma Nissaa onder andere hoe je een groep opricht, nieuwe leden kan aantrekken, subsidies aanvraagt en vergaderingen organiseert. 

In het najaar van 2021 organiseerden ze een eerste activiteit rond menstruatie-armoede, waarop al meteen meer dan veertig deelnemers aanwezig waren. Ook werd er een gezamenlijke brunch gehouden met de Femmagroep Neder-Over-Heembeek.

Verschillend en toch verbonden

Op deze manier kan elke groep haar eigenheid bewaren en van tijd tot tijd de handen in elkaar slaan om samen iets op poten te zetten. Het is zoals in een goed huwelijk: wanneer beide partners de ruimte krijgen om helemaal zichzelf te zijn, is het makkelijker om elkaar te vinden. Daar staat Femma immers voor: ons verbonden voelen door het vrouw-zijn, maar met respect voor ieders eigenheid. Diversiteit kan je immers pas omarmen wanneer de verschillen er mogen zijn.

Reageer