De pensioenkloof maakt onbetaalde arbeid pijnlijk zichtbaar

{$items.title}

'Vrouwen moeten het met zo'n 283 euro per maand aan pensioenbedrag minder stellen, terwijl ze langer leven en zeker dezelfde levensstandaard verdienen', schrijven Sonja Becq en Sabine de Bethune (CD&V). Het gemiddeld maandelijkse pensioenbedrag van een vrouwelijke werknemer is 966 euro, dat van een mannelijke 1249 euro. Vrouwen werken minder. Correctie: vrouwen doen minder aan betaalde arbeid. Zij verrichten veel meer zorgarbeid. Ze doen gemiddeld 9.5u per week zorg- en huishoudelijke werk dan hun partners. Zij nemen het merendeel van de zorgverloven op en zetten een stapje terug van de arbeidsmarkt als er kinderen komen. Al die onzichtbare arbeid door vrouwen vertaalt zich in een diepe loon- en pensioenkloof.

Een ongelijke verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen vrouwen en mannen leidt tot ongelijke pensioenen.

Een debat over pensioenen is een debat over loopbanen en levensloopbanen
De pensioenkloof structureel aanpakken betekent kiezen voor een combinatiemodel waarbij we betaalde en onbetaalde arbeid kwaliteitsvol en evenwichtig verdelen tussen vrouwen en mannen.
Enkele inspirerende ideeën uit de Femmavisie op combineren: slimmere (gelijker opgenomen door vrouwen en mannen) zorgverloven, een 30-urige werkweek, wegwerken van genderstereotiepe beeldvorming, een kwaliteitsvolle kinderopvang en een gezinsvriendelijke arbeidsorganisatie.

Ondertussen pleiten wij voor

  1. Een stevig wettelijk pensioen: Femma kiest voor solidariteit, gendergelijkheid en waardering van (onbetaalde) zorgarbeid. En die zijn het best gediend met een stevige eerste pijler (het wettelijk pensioen).  Via de ‘gelijkgestelde periodes’ kan ervoor gezorgd worden dat wie tijdelijk uit de arbeidsmarkt stapt om te zorgen niet benadeeld wordt in (meestal) haar pensioenopbouw.  Zijn verder nog belangrijk: een degelijk minimumpensioen en het minimumrecht per loopbaanjaar. En, niet te vergeten, welvaartsvaste pensioenbedragen.
  2. De pensioensplit: Binnen een sterke eerste pijler is Femma voorstander van de invoering van de split, als uitdrukking van de solidariteit binnen een relatie. Tel de opgebouwde rechten binnen een koppel op en deel ze door twee. Zo waardeer je zorgarbeid binnen een relatie.

Want… wie vindt het nu rechtvaardig dat zijn/haar moeder, die jaren hard gewerkt en gezorgd heeft, op het einde van rit de eindjes aan elkaar moet knopen? Dat is toch fundamenteel oneerlijk.

Reacties

jacobs myriam schreef

Waarom is er zoveel onderscheid in pensioenen..

Ambtenaren, politicus, vrije beroepen, werknemers, bedienden, zelfdtandigen...

Over deze heilige huisjes praat, denkt niemand!!!

Hoogtijd voor derde leeftijd leefloon en vrijheid in handelen en /of ondernemen voor de jonge , te jonge gepensioneerde!!!!!

Kathleen schreef

Mbt de misverstanden over het zogenaamde hoger pensioen voor ambtenaren....dit is steeds als uitgesteld loon opgevat: ze hebben nl. geen secundaire arbeidsvoorwaarden, geen winstdeelnames, geen bedrijfswagen, geen 13de 14de maand....je moet wel alles durven vergelijken vooraleer af te geven

Elly schreef

Ook in de privé zijn er mensen die geen winstdeelnames, bedrijfswagen en 14de maand hebben. Soms nog werkend aan een minimum loon is hun pensioen ook maar minimaal.

Waarom niet een pensioen berekend op het aantal gewerkte jaren en onafhankelijk van het verdiende loon? Waarom moet iemand die tijdens zijn loopbaan veel geld heeft verdiend ook nog een hoog pensioenbedrag krijgen? Zij hebben toch kans genoeg gehad om een centje opzij te zetten. Een persoon die (fysiek) hard heeft gewerkt voor een minimum loon heeft toch evenveel recht op een degelijk pensioen!

Jan schreef

Eigenlijk hebben we een volledige revisie nodig van het systeem. We moeten opnieuw nadenken over arbeid, pensioen, ziekteverzekering,...

De huidige onderverdeling in zelfstandig, ambtenaar, werknemer is eigenlijk achterhaald. Het verknecht mensen om in een bepaald systeem te blijven zitten. Bv. de ambtenaar die na 20 jaar werken uitgekeken is op zijn job en iets wil doen in de privé dat beter aansluit bij zijn passie maar blijft hangen in zijn statuut omwille van zijn pensioen,.... Een gegarandeerd voldoende hoog en gelijk ! basispensioen voor iedereen is een begin. Laat ook iedereen die wil bijverdienen dat ook doen. Houd het systeem zo eenvoudig, eenvoudig eenvoudig, mogelijk.

Reageer