Chris hernieuwt haar Femmapas voor de 34ste keer. En jij?

{$items.title}

Vandaag betaal ik m’n Femmapas 2019. Zo hernieuw ik m’n lidmaatschap bij de vrouwenbeweging voor de 34ste keer op rij. Ik aas niet op een geschenk voor trouw lidmaatschap. Wel vraag ik me bewust af:

Waarom sloot ik ooit aan bij deze organisatie?
Waarom blijf ik trouw lid? Waarom spreek ik andere vrouwen aan over Femma?

Mijn ouders gaven mij een sterk rechtvaardigheidsgevoel mee, het is een erfelijke belasting. Al vrij vroeg had ik door dat mensen niet allemaal gelijk zijn, wat de leerkracht godsdienst of de pastoor daar ook over zei. Er zijn mensen die het goed hebben, die het blijkbaar voor de wind gaat en er zijn armen, sukkelaars en pechvogels. Er zijn jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Ze gedragen zich deels verschillend.

Omdat ze dat zelf willen of omdat het zo verwacht wordt?

In de KAJ leerde ik patronen zien achter de individuele verhalen. De ‘film van het leven’ is niet hoogst persoonlijk maar getekend door de structurele machtsongelijkheid o.a. tussen rijk en arm en tussen mannen en vrouwen. Dit inzicht zorgt voor grote verontwaardiging en actiebereidheid. Samen zouden wij bijdragen aan een andere samenleving, met ‘gelijkheid voor iedereen’ en warme ‘solidariteit’.

Vrijwilligerswerk en studies verscherpten mijn inzichten in maatschappelijke ongelijkheid en versterkten mijn engagement.

Als jong koppel vestigden wij ons in een nieuwe buurt met een grote, bloeiende KAV-afdeling (vorige naam van Femma). Een buurvrouw die kernlid was in de afdeling nodigde me uit op een opendeur-initiatief. Ik sloot ter plekke aan om twee redenen:

  1. Deze beweging staat voor gelijkheid  en solidariteit. Ik vind dat bijzonder belangrijk en daarom geef ik mijn steun 
  2. In deze groep leer ik andere vrouwen kennen. Ik geraak vertrouwd met het lokale middenveld en m’n nieuwe woonomgeving.  Dit motiveert mij tot op vandaag om actief en wervend te zijn in de lokale Femmagroep.

Eén blik op de post van de voorbije dagen, waaronder het overschrijvingsformulier van Femma, maakt duidelijk dat de samenleving Femma (en andere middenveldorganisaties) nodigt heeft:

  • Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober is ‘slechts’ 38,10 % van de verkozenen een vrouw;
  • 20 % van de Belgen leeft in armoede, 13,5 % van onze landgenoten tussen 0 en 59 jaar behoort tot een gezin waar niet (betaald) gewerkt wordt, ... komt naar buiten n.a.v. de Internationale Dag tegen extreme armoede;
  • In België groeit 1 kind op 5 op in armoede, ‘1 op 5 loopt school in de buitenbaan’ luidt de slogan van de (onderwijs)campagne 2018 van Samen Tegen Armoede;
  • Op 11 november organiseert Furia de 47ste vrouwendag met als thema  ‘Feminisme nu voor morgen’ .

Er blijft veel werk aan de gelijkheids-winkel, ook al zijn we als Femma straks meer dan 100 jaar bezig. De geschiedenis leert ons echter dat grote maatschappelijke veranderingen er slechts komen dankzij volgehouden inspanningen van velen.

Ook in m’n persoonlijk leven voel ik het belang van een sterk Femma. Familiehulp belt om te melden dat de huishoudhulp ziek is. Ik vraag me bezorgd af wie nu voor haar zorgt.  Het dossier ‘evenwichtige en kwaliteitsvolle combinatie van arbeid en zorg’ ligt me zo nauw aan het hart. Voor onderzoek en lobbywerk voor een maatschappelijke context die een goeie combinatie van arbeid en zorgt mogelijk maakt, wil ik graag geld geven.

En binnenkort maken we met onze Femmagroep een programma voor 2019. Een combinatie van klassiekers en nieuwe initiatieven. We proberen de vaste klanten én nieuwe vrouwen te betrekken. We creëren kansen waar vrouwen mekaar ontmoeten.  Een gewaardeerde bijdrage aan een warme buurt.

Vernieuw jij ook je Femmapas?  We horen graag waarom!
En welke argumenten gebruik jij als je de Femmapas aanprijst bij anderen?
 

Alleszins hartelijk dank om je Femmapas te verlengen én om andere vrouwen bij Femma  te betrekken.

Reacties

Ann Van Hoof schreef

Vanmorgen net mijn Femma-brief met domiciliëringsopdracht naar de post gebracht. Het wordt mijn 41ste jaar lidmaatschap. Het is een vanzelfsprekendheid om lid te zijn en te blijven van Femma. Er is nog zoveel te doen in onze 'welvarende maatschappij' en met veel vrouwen in Femma staan we 'samen sterk' om een betere wereld te scheppen. Nog enkele argumenten: de vriendschappen, de leuke ontspannings- en leermomenten, de zingevingsmomenten, het gevoel van ergens bij te horen ...

Mia Schreurs schreef

Voor de 55e keer hernieuw ik mijn lidmaatschap.

Waarom? Omdat Kav/Femma door de jaren heen een stuk van mijn leven geworden is en ik kan mijn vriendinnen binnen Femma nog niet missen!

Reageer