Analyse partijprogramma's: N-VA

<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: items in <b>/home/femma/apps/production/releases/20190805082358/frontend/cache/compiled_templates/7f6f1d63cd823f409c63dea54b7cfbfb_detail.tpl.php</b> on line <b>99</b><br />
{$items.title}

Femma lanceerde op 28 april haar visie op combinatie arbeid en zorg. Die kan je  integraal nalezen in ons dossier of in onze glossy. Met drie weken tot de verkiezingen achten we het hoog tijd om de partijprogramma’s van verschillende Vlaamse partijen te analyseren en te kijken in welke mate zij aandacht hebben voor de combinatie van arbeid en zorg. We werken alfabetisch. Eerder waren CD&V en Groen aan de beurt. Vandaag bekijken we het programma van N-VA. Daarna volgen nog de programma's van Open-Vld, sp.a, PVDA en Vlaams Belang. Van Lijst Dedecker vonden we geen uitgebreid programma. We pikken uit elk programma een aantal relevante punten. De volledige programma’s vind je steeds via de bijhorende link.

NV-A pleit voor:

 • De N-VA wil werk maken van een gezonde combinatie tussen arbeid en gezin, en dit voor diverse gezinssituaties, zoals alleenstaande ouders, tweeverdieners met jonge of oudere kinderen, nieuw samengestelde gezinnen, enz.
 • Een nieuw wettelijk kader biedt werknemers de kans om hun dagelijkse puzzel arbeid-gezin-vrije tijd te leggen, en werkgevers de flexibiliteit om te kunnen inspelen op de snel veranderende markt.
 • Dienstencheques zijn een belangrijk instrument om werk en gezin te kunnen combineren, in het bijzonder voor de werkende Vlaming met kinderen. De prijs van de dienstencheques blijft op 9 euro per uur. We behouden ook de fiscale aftrekbaarheid.
 • Om arbeid en gezin te helpen combineren bieden we werknemers de nodige tijd en ruimte om af en toe bij te tanken, om opleiding te volgen, om de zorg voor jonge kinderen of zorgbehoevende ouders op te nemen. De rechten die een werknemer opbouwt, vullen een rugzak die hij kan gebruiken om tijdelijk minder te werken.
 • Enkel voor ‘gemotiveerde’ onderbrekingen voor ouderschap, zorg of opleiding voorzien we een vervangingsinkomen (bij RVA) en een gelijkstelling met gewerkte dagen voor de pensioenopbouw. We verzekeren de betaalbaarheid van het tijdskrediet en loopbaanonderbreking door de excessen eruit te halen. Jonge en oudere werknemers uit de publieke en private sector worden in ons voorstel gelijk behandeld.
 • We moedigen ondernemingen en bedrijventerreinen aan om hun werknemers een wasserij, crèche of strijkdienst aan te bieden.
 • We stimuleren telewerk, thuiswerk en satellietkantoren.
 • In het ouderenbeleid leggen we het zwaartepunt bij thuiszorg en ondersteuning van de mantelzorg. We onderzoeken of het opportuun is om ook in de ouderenzorg een persoonsvolgende financiering in te voeren. Op die manier is de oudere vrij om te kiezen waar hij/zij zorg wil inkopen en hoe zijn/haar noden het best gelenigd worden. In elk geval voorzien we in extra middelen voor woningaanpassingen zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.
 • Wat de voorzieningen betreft, leggen we de klemtoon op centra voor dagverzorging en kortverblijf en op serviceflats en assistentiewoningen. Deze heroriëntering is noodzakelijk om te vermijden dat de mantelzorger onder te zware druk komt te staan en geheel of gedeeltelijk afhaakt. Toch zal er blijvend moeten worden geïnvesteerd in de ‘klassieke’ rusthuizen en moet er ruimte zijn voor privaat initiatief. Voor de mensen die niet (meer) willen of in staat zijn thuis te blijven, bedden we de nieuwe woonzorgcentra in het sociale weefsel van de (lokale) gemeenschap in. Zo moet het mogelijk worden dat het woonzorgcentrum van vandaag de crèche van morgen is of dat de assistentiewoningen in de toekomst instapwoningen voor jonge gezinnen worden.
 • We creëren bijkomende plaatsen voor kinderopvang. Ouders van jonge kinderen die werken of een werkgerichte opleiding volgen, hebben voorrang bij de toewijzing ervan. We breiden ook het aanbod aan flexibele kinderopvang verder uit, want niet elke ouder werkt van negen tot vijf.
 • We verzekeren de betaalbaarheid van kinderopvang: een realistisch tarief voor tweeverdieners en een sociaal tarief voor wie het echt nodig heeft.
 • We vereenvoudigen de regels om een kinderopvang te starten.
 • In het systeem van onthaalouders geven we ruimte aan zelfstandigen. Kinderbegeleiders die werken in een relatie werkgever-werknemer geven we een volwaardig werknemersstatuut.
 • We bouwen de kraamzorg verder uit, zodat vrouwen die dat willen sneller naar huis kunnen na de bevalling.
 • We stroomlijnen de voorwaarden voor adoptieverlof tussen de verschillende stelsels.

Het volledige verkiezingsprogramma van NV-A lees je hier.

Reageer